I år gik førstepladsen til Eveline Rudigier, der vandt med sin ph.d.-afhandling om teknologi til solcelleenergi. Andenpladsen gik til Ines Bettermann for et speciale om mindre forurenende fossile brændstoffer, og den tredje prismodtager blev Susanne Klose for et ph.d.-projekt om bedre udnyttelse af fossile brændstoffer. Shells She-Study Award blev i år overrakt af Petra Gerster, kendt tv-vært på den tyske kanal ZDF, og det er et udtryk for den stigende profilering, som prisen giver den internationale koncern.

Konkurrencen om She-Study Award retter sig mod kvindelige studerende og ph.d.-studerende med projekter om olie, naturgas, kemi eller alternativ energi. Vinderprojektet udvælges af et topprofessionelt dommerpanel. Samlet udgør prisen 8.500 euro (ca. 63.370 kr.) og er dermed ikke en stor pris rent økonomisk, men en pris der har stor betydning for modtagernes senere forskerkarriere.

– De penge, der følger med prisen, er én ting, men meget vigtigere er, at vi via anerkendelsen giver finalisterne en platform, som de kan bruge til at knytte kontakter til erhvervslivet og til at præsentere deres projekter for et større publikum. Anerkendelsen er en chance for finalisterne til at få vigtige byggesten, som de kan bygge deres karriere på, udtaler Sabine Balser, der er ansvarlig for Shells She-Study Award.


Den gule muslingeskals imageproblem

Koncernnavnet Shell og ikke mindst den gule muslingeskal giver ellers helt andre associationer end fremsynede kvindepriser til forskertalenter. Næppe var Shell sluppet nogenlunde hæderligt fra Brent Spar-sagen i 1990’erne, før nye skandaler stod og ventede i kulissen.

Efter Brent Spar, hvor Greenpeace forhindrede, at en boreplatform blev dumpet i Nordsøen, kom det i 1996 frem, at koncernen samarbejdede med militærregimet i Nigeria, der fordrev Ogonifolket og bremsede oppositionen i Nigerias olieregion. Og selv om Shells nationale afdelinger arbejder relativt uafhængigt af hinanden, kan fejl og skandaler i et enkelt land få afgørende betydning for den internationale Shell-koncern og dermed afdelinger i andre lande.

Efter mange år med et svækket image har Shell i Tyskland siden slutningen af 1990’erne gjort sig umage for at skabe et nyt billede af sig selv i den tyske offentlighed. En del af denne charmeoffensiv handler om at fremme kvinders forskningskarrierer. Med She-Study Award støtter Shell kvinder fra det naturvidenskabelige område, og samtidig bliver forskning i virksomhedens interesseområder fremmet.


Styrker kvinders position i forskerverdenen

– Kvinder og teknik er to områder, der slet ikke udelukker hinanden længere. Tyskland præsenterer sig som landet med ideerne. Disse unge kvinder har ikke kun ideer, men de forstår også at omsætte dem. De yder et væsentligt bidrag til at styrke Tysklands position i forskningsverdenen. Jeg takker Shell udtrykkeligt for dette initiativ. Det viser endnu en gang, at vore virksomheder ikke kun tager ansvar i forhold til erhvervsmæssige, men også i forhold til samfundsmæssige spørgsmål.

Sådan sagde professor Dagmar Schipanski, præsident for landdagen i Thüringen, ved overrækkelsen af She-Study Award 2005 til de tre højst placerede forskere.

I 2005 vandt Renate Uitz med et projekt om anvendelsen af majskolbegranulat som nøgleteknologi i forbindelse med biodieselproduktion, der kan bruges som brændstof fx i biler. Efter almindelig majsbearbejdning bliver majskolbegranulat normalt tilovers som affaldsstof.

Sandra Engelkirchens projekt løb af med andenpladsen for at kortlægge og udvikle mere miljøvenlige og effektive metoder, når fedt skal fjernes fra dyreskind. Tredjepladsen gik til Christina Mennemann, der udviklede en ny katalysatorstruktur til partialoxidation af metan med anvendelse af High-Throughput-teknik.

– For flere af de mere end 50 finalister var prisen et vigtigt springbræt for deres karriere. Vi glæder os over, at vi kan give så mange unge kvinder et forum, og vi vil også i fremtiden arbejde for at styrke deres position, konkluderer Sabine Balser, ansvarlig for She-Study Award, efter at have studeret, hvordan det er gået finalisterne fra 2005.


She-Study Award giver adgang til mandedomæne

– Alle deltagere har eftertrykkeligt modbevist fordommen om, at det kun er mænd, der har evner for at arbejde inden for det tekniske og naturvidenskabelige område, siger Kurt Döhmel, bestyrelsesformand for Shell Holding GmbH i Tyskland. Han fortsætter:

– Projekterne har vist os, at de unge kvinder har en dyb indsigt i dette område. Med prisen lægger vi en grundsten til deres videre karriere og arbejder intensivt for, at de unge kvinders resultater kommer endnu mere frem i offentlighedens lys.

Prisen fylder ikke meget i avisernes spalter. Derimod er forskerverdenen meget optaget af prisuddelingen. En gennemgang af tysk presse de seneste fem år viser også, at hvis prisen bliver nævnt, så er det oftest blot en kopi af Shells pressemeddelelse i forbindelse med overrækkelsen af She-Study Award. Samtidig optræder der ingen kritiske røster om fx prisens størrelse set i relation til det store udbytte, som Shell opnår.

For som djævlens advokat kan man uden at blinke tilføje, at nok støtter Shell de kvindelige forskertalenter og gør på den måde en positiv forskel i samfundet – men det sker til den meget lave pris af 8.500 Euro.

For denne forholdsvis beskedne sum opnår Shell at udbedre det image, som ellers led under fx Brent Spar-sagen. Samtidig får virksomheden mulighed for at øjne forskertalenter og dermed potentielle medarbejdere. Hertil forærer de mange nominerede projekter gratis grundforskning til Shell, så koncernen får nye og anderledes ideer til at konsolidere sig som en af verdens magtfulde internationale energivirksomheder.