1. Da Lønkommissionen barslede med deres rapport, var budskabet, at der ikke er nogen ligelønsproblemer på det danske arbejdsmarked. Er I enig eller uenig? Eller skal diskussionen om ligeløn tilbage i overenskomstforhandlingerne og/eller ind i lovgivningen?

Socialdemokraterne mener ikke, at det på baggrund af Lønkommissionens undersøgelser kan konkluderes, at ligeløn ikke er et problem i Danmark. Vi har en lønforskel på 17,7 procent, og vi ved fortsat alt for lidt om de konkrete lønforskelle på arbejdspladserne. VK-regeringen afskaffede som noget af det første SR-regeringens indførsel af kønsopdelte lønstatistikker. Senere vedtog den en ny, men stærkt forringet lov om lønstatistikker, hvor kun virksomheder med over 35 ansatte er omfattet. Socialdemokraterne ønsker derfor at udvide loven om lønstatistikker til at gælde alle virksomheder med over 10 ansatte og mindst 3 mænd og 3 kvinder inden for samme arbejdsfunktion.

2. Hvordan vil I sikre jer, at nye politiske initiativer bliver ligestillingsvurderet, så man i beslutningsprocessen får synliggjort eventuelle kønsmæssige skævheder?

Det er helt tydeligt, at en række af regeringens store nedskæringspakker og skattelettelser har ramt kønsmæssigt skævt. Alligevel har man ikke fået disse tiltag ligestillingsvurderet. Regeringen har sløset med ligestillingsvurderingerne, og det vil en ny regering med Socialdemokraterne i spidsen selvfølgelig rette op på.

3. Hvordan forholder partiet sig til øremærket barsel til mænd?

Socialdemokraterne vil reservere 12 uger af den fælles orlov til mænd. I dag har familier ikke reelt et frit valg, når det gælder afholdelse af barsel, bl.a. fordi mænd har sværere ved at opnå retten til barsel af deres arbejdsgivere. Derfor betyder den nuværende barselsordning, at fædrene gennemsnitligt får 26 dages barsel, mens mødrene afholder 277 dage. Det skader ikke alene kvindernes situation på arbejdsmarkedet, men er også et udtryk for mænds manglende rettigheder til barsel. Vi vil derfor lovsikre fædrenes ret til barsel.

4. Hvordan skal Danmark placere sig i forhold til den internationale ligestillingsdagsorden?

Socialdemokraterne ønsker, at Danmark skal ligge i den internationale superliga, når det gælder ligestilling. Efter 10 år med et totalt fravær af ambitioner på området har Danmark mistet den førerposition, vi engang havde. I stedet har EU op til flere gange måtte påtale, at Danmark syltede implementeringen af ligebehandlingsdirektivet, og mens resten af Norden er i gang med diverse ligestillingstiltag for at få flere kvinder i lederstillinger, bekæmpe menneskehandel og sikre mænds ret til barsel, står Danmark passivt tilbage.