The Global Gender Statistics Programme under FN er en platform, der formidler udviklingen på det statistiske område for køn og fremmer inklusion af kønsspecifik statistik i al statistisk aktivitet både nationalt og internationalt.

Danmarks Statistik har et site dedikeret til ligestillingsspørgsmål.

NIKK (Nordisk information för Kunnskap om Kön) har en side som denne med statistikker.

Verdensbanken har en databank, der udelukkende omhandler køn.

Eurostat har også en side omhandlende kønsstatistikker.

IPU (Inter-parliamentary Union) har en side kaldet Parline, hvor man kan se kønsstatistik for alle de landes parlamenter, der er med.

Norges officielle ligestillingsstatistikker.

UNECE (The United Nations Economic Commission for Europe ) kønsstatistikker.

EIGE (European Institute for Gender Equality) har et ligestillingsindex.

Også OECD ( Organisation for Economic Co-operation and Development) har en ligestillingsdataportal.

Nordisk Råd har ligestillingsindikatorer.

ILO (International Labour Organisation) har en side om ligestilling og ligeløn.

Women Deliver har en række sider, der sætter tal på forskellige former for ulighed rundt om i verden.