“Spørgsmålet er ikke om vi skal tale om kvindelige forfattere, men i hvilke sammenhænge det er nyttigt at gøre det”

Citatet stammer fra den svenske forfatter Mara Lee, og blev brugt af redaktør af den opdaterede Nordisk Kvindelitteraturhistorie Anne-Marie Mai i sin festtale ved lanceringen af den opdaterede version af Nordisk Kvindelitteraturhistorie. Det store værk, som først udkom i 1990’erne, har fået 20 nye artikler. Dermed er Nordisk Kvindelitteraturhistorie opdateret til i dag.

Med citatet fik Anne-Marie Mai understreget nødvendigheden af udvidelsen af værket, også selv om den nødvendighed har ændret sig siden den oprindelige Nordisk Kvindelitteraturhistorie.

Dengang var formålet især at kaste lys på alle de kvindelige forfattere og deres litteratur, som ikke havde fået plads i den traditionelle litteraturhistorieskrivning. I dag, hvor kvindelige forfattere udkommer og storsælger, er formålet snarere at indfange samtidslitteraturens behandling af køn og kønnede oplevelser – men også at sikre, at dagens kvindelige forfattere ikke på samme måde som deres forgængere bliver skrevet ud af litteraturhistorien. Også i dag bliver for eksempel litteraturpriser fordelt kønsmæssigt skævt.

Samtidig bygger de nye artikler videre på kvaliteterne fra det oprindelige værk. De stramt redigerede og let læste artikler er skrevet over temaer og på tværs af de nordiske lande. Noget der trækker en række tendenser langt klarere frem end en traditionel opdeling efter nationalitet og forfatterskaber.

De nye artikler indkredser således banebrydende strømninger i det 21. århundredes litteratur. Det gælder nye temaer og genrer fra femikrimierne til de store fortællinger og nye lyrikere, og det gælder for eksempel, hvordan samtidslitteraturen er med til at nedbryde kønsstereotypierne, og forfatterne bruger litteraturen som et eksperimentarium.

Ved lanceringen på SDU 1. december medvirkede en række forfattere som Helle Helle og Hanne Ørstavik. Den internationalt kendte litteraturforsker Rita Felski, der netop er begyndt i et Niels Bohr-professorat ved SDU trak de internationale linjer op og Suzanne Brøgger bandt fornemt tråden tilbage til nordisk kvindelitteraturs oprindelse med oplæsning af sin nyoversættelse af Vølvens spådom.

Også de nye artikler i Nordisk Kvindelitteraturhistorie er fornemt illustrerede med værker af kvindelige nordiske samtidskunstnere. Ved lanceringen bragte den grønlandske forfatter og performancekunstner Jessie Kleeman det til live med en performance, der startede bag en burka af perlebroderi, og spandt hele salen ind i bomuldstråd – fra litteraturprofessorer og studerende til redaktør af den oprindelige udgave af Nordisk Kvindelitteraturhistorie, tidligere KVINFO-direktør Elisabeth Møller Jensen og hele dagens perlerække af forfattere.

Nordisk Kvindelitteraturhistorie er et samarbejde mellem SDU, KvinnSam ved Göteborgs Universitet og KVINFO. Projektet er finansieret af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og Nordisk Kulturfond.

Besøg det opdaterede Nordisk Kvindelitteraturhistorie.

Læs interview med Rita Felski i KVINFOs Webmagasin.