Styrkelse af kvinder i ledelsen af Marokkos fagforeninger

Flere og flere kvinder i Marokko kommer ud på arbejdsmarkedet. De udgør nu 27 % af arbejdsstyrken, og andelen er stigende. Kvinderne møder en række særlige udfordringer. Mange af dem arbejder som ufaglærte i landbruget, og landarbejderne er ofte uvidende om deres rettigheder. Overtrædelser af basale rettigheder som ret til barsel er almindelige.

Alligevel har landets fagforeninger ikke haft kvinders forhold på arbejdsmarkedet særligt højt på dagsordenen. Internt i fagforeningerne er kvinderne dårligt repræsenteret, og der er få kvindelige ledere.

Derfor har en række fagforeningsaktive kvinder på tværs af tre af Marokkos store fagforbund samlet sig i en fælles netværksorganisation – Réseau des Femmes Solidaires pour l’Egalité. KVINFO har støttet dannelsen af netværket og fortsætter i et partnerskab med at bakke op om dets aktiviteter. Målet er at styrke kvindernes kompetencer inden for ledelse i nogle af landets vigtigste fagforbund.

Træningen af kvinderne består i en række workshops med temaer som positiv kommunikation, konfliktløsning, kvindeligt lederskab, mentoring, og kønsbaseret tilgang til problemløsning. Uddannelsen skal sætte deltagerne i stand til at integrere køn i alle aktiviteter og beslutningsgange og adressere ligestillingsproblemer på alle niveauer, især internt i fagforeningerne, og sikre, at kvinderne også reelt får adgang til beslutningstagende positioner.

I løbet af det første år i det treårige projekt har det allerede resulteret i, at 24 kvinder er blevet valgt til tillidsposter i fagforeningerne. Projektet har også udarbejdet et studie om kvindelige fagforeningsaktive og deres adgang til beslutningstagende positioner.

I juni 2015 var netværket så langt, at det kunne danne en egentlig organisation for kvindelige fagforeningsaktivister. Det er i sig selv usædvanligt, da fagforeningerne i Marokko ikke har særlig stor tradition for at arbejde sammen.

Forud for det aktuelle projekt ligger et samarbejde mellem KVINFO og fagforeningerne, som blev påbegyndt i 2010. Det samarbejde var en del af at større projekt om kvindeligt lederskab i Marokko og førte til dannelsen af det netværk af kvindelige fagforeningsledere og -aktivister på tværs af fagforbundene, som nu er blevet til organisationen R.F.S.E

 

 

 

LO’s senere formand Lizette Risgaard ved et arrangement med lederne af RFSE på KVINFO under et studiebesøg i november 2014.

 

Partnere:

  • Réseau des Femmes Solidaires pour l’Egalité (R.F.S.E.) er en organisation for kvindelige fagforeningsaktive på tværs af flere fagforeninger. Organisationen er nydannet i 2015, som en formalisering af det netværk, der blev dannet ved starten af projektet i 2010.
  • Projektet har kun været muligt ved et aktivt samarbejde med de deltagende fagforeninger :
  • Fédération Démocratique du Travail (FDT) 
  • Syndicat National de l’Enseignement Supérieur (SNEsup)
  • Union Marocain du Travail (UMT)  
  • Féderation National du Secteur Agricole (FNSA) under UMT
  • l’Organisation de la Femme du Secteur Agricole et Forestier (OFSA) under UMT

 

Læs artikel i KVINFOs Webmagasin om kvindelige ledere i Marokkos fagbevægelse