Odense Kommune har valgt at skrue op for det arbejde, KVINFOs mentornetværk laver i Vollsmose. Kommunen har sat 250.000 kroner af i 2019 til arbejdet med at få etniske minoritetskvinder langt fra arbejdsmarkedet i beskæftigelse.

Mentorprogrammet i Vollsmose bliver drevet i samarbejde med Vollsmosesekretariatet, og bevillingen kommer fra Odense Kommunes pulje til frivillige indsatser på socialområdet. KVINFOs mentornetværk fik også en mindre opstartsbevilling fra puljen for 2018, men den nye bevilling er en kraftig styrkelse.

”Med bevillingen kan vi fortsætte og styrke indsatsen med at få kvinderne i arbejde. Det er vigtigt at vi kan bygge videre på de erfaringer, vi har skabt i det gode samarbejde med Vollsmosesekretariatet i 2018. Vi er meget glade for, at Odense Kommune har fokus på det langsigtede arbejde og forhåbentligt kan bevillingen også være med til at forankre indsatsen fremadrettet,” siger projektleder i KVINFO Christian Larsen

Bevillingen skal primært bruges på at kvalitetssikre indsatsen og mentorforløbene gennem lokal koordinering og supplerende kurser og arrangementer.  Koordinatoren vil sammen med Vollsmosesekretariatet finde kvinder fra målgruppen og have kontakten med dem under forløbene. Der skal rekrutteres frivillige mentorer, og de skal oplæres, så de bliver i stand til at gennemføre gode mentorforløb. Både mentorer og mentees får tilbudt kurser og arrangementer, der styrker målgruppen og netværket.

”Kvinderne starter i mentorforløbene med vidt forskellige forudsætninger, og det er vigtigt, at koordinatoren får lavet det rigtige match mellem mentor og mentee, så de lettere kan tilrettelægge et forløb, der passer til deres ressourcer og forventninger. Et stærkt mentorforløb kræver mere end nogle gode samtaler hen over en kop kaffe, så derfor sørger vi for at give deltagerne redskaber til at skabe et kvalificeret mentorforløb,” siger Christian Larsen.

Det seneste år har KVINFOs Mentornetværk satset på modellen med at samarbejde med boligsociale indsatser rundt om i landet, og foreløbig er der ud over Vollsmose sat programmer i gang i Byparken i Svendborg og i Langkærparken i Tilst ved Aarhus.

KVINFOs Mentornetværk har tidligere haft kontor i Vollsmose, fra 2006-2012 og igen fra 2014-2015.

 

Se Odense Kommunes omtale af bevillingen.

Foto: William Thorup Hansen/Vollsmosesekretariatet