Alvorlig sygdom går oftere ud over mænd end kvinder, fordi mænd tøver med at gå til læge og derfor hverken når forebyggelse eller får behandling i tide.

Det skyldes ifølge undersøgelsen Manden og Lægen, at mænd gerne vil klare sig selv og derfor ikke opsøger hjælp fra sundhedsvæsnet. Flere af mændene i undersøgelsen gør sig samtidig overvejelser om ikke at fremstå pylrede, heller ikke når de går til læge.

Dårlige oplevelser

Undersøgelsen er foretaget af Forum for Mænds Sundhed, og den viser også, at mænds modstand mod at søge lægehjælp kan have rod tilbage i deres liv: Mange mænd har ifølge Manden og Lægen negative oplevelser med sundhedsvæsnet.

#mandpåmangemåder

KVINFOs kampagne #mandpåmangemåder ruller i anledningen af Den internationale mandedag, der finder sted den 19. november 2019. Den fokuserer vi på, for at eliminere de eksisterende skrappe normer for, hvad det vil sige at være ‘en rigtig mand’.

Vi har samlet viden, personhistorier og fakta om at være mand i Danmark i 2019 – du skal bare klikke her for at få det fulde overblik.

De føler sig afvist af lægen og føler ikke, at deres problemstilling bliver taget alvorligt.

Andre sammenhænge har dog også betydning for mænds forholdsmæssigt dårlige sundhed. Problemerne er særligt dominerende for de dårligst stillede mænd i Danmark. Altså de som har sociale- og økonomiske udfordringer. Denne gruppe er oftest også karakteriseret ved at være enlige, lavt uddannet, arbejdsløse og økonomisk dårligt stillet.

Mænds psykiske helbred

Når det gælder mænds psykiske sundhed, er der grund til at formode, at mænd er underbehandlede, idet dobbelt så mange kvinder som mænd får stillet en diagnose eller indlægges for depression. Til sammenligning er der dobbelt så mange mænd som kvinder, der begår selvmord.

Skævhed i forhold til psykisk sundhed er blandt andet undersøgt i rapporten Mand?, som mandeforsker Kenneth Reinicke har stået for sammen med Mandecentret, der er et krisecenter for mænd.

Rapporten fokuserer på forsknings- og praktiskerfaring vedrørende mænd i krise. Af rapporten fremgår det, at der stadig eksisterer store udfordringer for mænds mentale helbred.

Søg hjælp

Hvis du går med selvmordstanker, kan du kan kontakte Livslinien. Du kan også kontakte Livslinien, hvis du er i anden alvorlig livskrise, eller hvis du er pårørende til en, der har taget sit liv.

Telefonrådgivningen på 70 201 201 er åben alle årets dage klokken 11 til 04. Der er chat-rådgivning mandag og torsdag klokken 17 til 21 og lørdag klokken 13 til 17 – klik her for at komme til chat-rådgivningen.

Selvmedicinering og misbrug

Rapporten forklarer den høje selvmordsrate med, at mænds psykiske problemer ikke bliver opdaget eller behandlet i tide, ligesom det altså er tilfældet med fysiske sygdomme.

Når mænd indlægges for psykiske lidelse, er indlæggelsen oftest forbundet med alkohol- eller stofmisbrug. Misbruget opstår hos mænd, fordi der er en tendens til, at de skjuler deres depression. Og det fører så igen til selvmedicinering og ofte til misbrug.

Undersøgelsen viser endvidere, at tre fjerdele af de langtidsindlagte på de psykiatriske hospitaler er mænd. Rapporten peger på, at denne tilstand skyldes mænds manglende evner til at tale om deres følelser. De er bange for at vise svaghed og er langt mere tilbøjelige til at gå med problemerne selv end kvinder. Igen leder det til underbehandling og derefter længerevarende lidelser.

Ifølge Forum for Mænds Sundhed er ligestillingsudfordringer i sundhedssystemet en del af forklaringen på ubalancen mellem kønnene i forhold til psykisk sygdom. Forummet påpeger, at sundhedsvæsnet ikke er gode nok til at finde og give relevante tilbud til mænd.

Mænds sundhed: Læs mere

Læs rapporten Mand? på dette link.

Læs mere om forskellen på mænd og kvinders levetid på dette link.

Læs mere om mænd og helbredstjek på dette link.

Læs mere om mænds sundhed hos Forum for Mænds Sundhed på dette link.

Fakta om mænd og sundhed:

  • Ifølge tal fra Danmarks Statistik fra 2018 går mænd 30 procent mindre til læge, end kvinder gør. Det er med stor sandsynlighed derfor, at der hos mænd eksistere større dødelighed og kortere levetid.
  • Kvinder lever længere end mænd. Leveralderen for kvinder er 82,9 år, hvor det hos mænd er 79 år.
  • De 25 procent af de dårligst stillede mænd lever 10 år kortere end de 25 procent bedst stillede mænd – og forskellen øges. Her er det faktorer som økonomi, arbejdssituation og civilstatus der spiller ind.
  • De dårligst stillede mænd lever 13 år kortere end de bedst stillede kvinder.
  • 45 procent af de ufaglærte mænd er enlige, og enlige mænd lever omkring syv år kortere end mænd parforhold.
  • Omkring 6.000 mænd i Danmark dør årligt før de fylder 65 år. Det er næsten dobbelt så mange som kvinder.