Tabusalon #6: Maskuline Tabuer tager  temperaturen på moderne mænds tabuer ud fra en række forskellige synsvinkler. I KVINFOs bibliotek har vi fundet en række bøger, hvor man kan læse mere om de samme temaer, og en del af forfatterne kan man møde på tabusalonen.
Mænd: køn under forvandling
Kenneth Reinicke; Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 2013
Mandens byrde: moderne mænd, nye perspektiver
Anders Haahr Rasmussen, Lisa Bartfai & David Tjeder; Kbh: Information, 2013
Female Masculinity
J. Halberstam; Durham NC: Duke University Press, 1998
The second sexism: discrimination against men and boys
David Benatar; Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2012
Ma(d)skulinitet: maskulinitetskonstruktioner i europæiske madprogrammer efter The Naked Chef i lyset af “den maskuline krise”
Jonatan Leer; København: Københavns Universitet, 2014
Når mænd udsættes for partnervold af en kvinde: – en narrativ analyse af maskuliniteter og voldsudsathed
Ida Dal Gravesen, Mette Tegtmeirer Olsen og Marie Winther; Roskilde: Roskilde Universitet, 2015
The Drag King Book
J. Halberstam & Del LaGrace Volcano; London: Serpent’s Tail, 1999