I den alder, hvor mænd bliver fædre, øger de deres arbejdstid, de pendler længere til arbejde og deres indkomst stiger. I den alder, hvor kvinder bliver mødre, så falder deres arbejdstid, de pendler kortere og forskellen mellem deres og mændenes indkomster vokser.

Tal og Fakta – Mænds og Kvinders Liv

Der sker markante forandringer i de vilkår, vi som kvinder og mænd oplever undervejs i livet. Det dokumenterer data fra Danmarks Statistik. Livsvilkårene ligner hinanden mest, når vi er kommet i job efter endt uddannelse. Det store skift kommer, når der midt i 30’erne kommer børn. Endelige sker der forandringer i de to køns vilkår, når man går på pension. KVINFO har mødt de tre generationer for at høre, om deres hverdag matcher det billede, som ligestillingsindikatorerne fra Danmarks Statistiks tegner.

Artikelserien “Tal og Fakta – Mænds og Kvinders Liv” består af en artikel om hver af de tre generationer

Og af fem artikler om statistik

Læs også introartiklen Tal og fakta – Mænds og kvinders liv via dette link.

Det er en af de sigende forskelle i mænds og kvinders livsvilkår, som en ny artikelserie fra KVINFO tager fat på. Artikelserien ”Tal og Fakta – Mænds og Kvinders liv” dykker ned i Danmarks Statistiks ligestillingsindikatorer og sætter både grafer og kød og blod på tallene.

”Mange har den opfattelse, at vi allerede har ligestilling i Danmark. Tallene her viser klart, at det er ikke rigtigt. Vi er ikke i mål med ligestillingen,” siger direktør for KVINFO Henriette Laursen.

Artiklerne sætter især tal på de økonomiske uligheder mellem mænd og kvinder inden for en række af de klassiske ligestillingstemaer som løn, pensioner, barsel og kønsopdelt uddannelsesvalg.

”Kvinderne er stadig bagud økonomisk, og ulighederne skrumper kun langsomt. Og når det gælder de områder, hvor mændene er bagud, som levealder og uddannelse, så skrumper forskellene slet ikke,” siger Henriette Laursen.

Ud over tal og grafer, så sætter artikelserien også ansigter på. Tre interview med tre par i hver deres livsfase sætter ord og overvejelser på, hvorfor alderen for førstegangsfødende er steget, hvorfor kvinder går tidligere på pension end mænd, hvorfor mænd tager så lidt barsel, selv om de egentlig gerne ville tage mere og hvorfor de to køn vælger forskelligt i uddannelsessystemet.

Danmarks Statistik

Alle data i artiklerne stammer fra Danmarks Statistik. Du kan finde flere tal om køn og ligestilling på Danmarks Statistiks ligestillingswebsite, som samler en lang række statistikker, der vedrører ligestilling.

Artiklerne er udformet, så de kan bruges i undervisningen i fx gymnasiet, men der vil også være masser af viden og eftertanke at hente for alle andre, som er interesseret i ligestilling.