Det egyptiske styres undertrykkelse bliver stadig hårdere af kvinde- og menneskeretsorganisationerne i landet. En af de organisationer, som er alvorligt truet, er den fremtrædende kvindretsorganisation Nazra for Feminist Studies, som KVINFO har samarbejdet med gennem en årrække.
I denne uge blev grundlæggeren og lederen af Nazra, Mozn Hassan, officielt tiltalt i den såkaldte ”Foreign funding case”, hvor en række organisationer er anklaget for ulovlig udenlandsk finansiering. Sagen har kørt siden 2011, men anklagerne er blevet udvidet til at omfatte stadig flere organisationer fra alle dele af civilsamfundet.
De uklare formuleringer i NGO-lovgivningen giver stor mulighed for fortolkning, og det gør den svær for organisationerne at manøvrere i. Organisationernes ledere kan risikere meget hårde straffe på op til livstid hvis deres egne eller organisationernes aktiviteter bliver anklaget for at skade Egyptens nationale interesser.  Mozn Hassan vil først i næste uge, tirsdag efter påske, få at vide præcis, hvad anklagerne mod hende og Nazra er. 
”Denne efterforskning af Nazra kommer med baggrund i de eskalerende skridt som staten gradvist har taget gennem længere tid. De skridt blev yderligere eskaleret for nylig med det formål at lukke det offentlige rum ned ved at slå ned på uafhængige civilsamfundsorganisationer på forskellige måder, som rækker fra forhør af adskillige organisationer til udrejseforbud, stævninger af organisationernes ansatte og besøg af inspektionskommittér,” hedder det i Nazras pressemeddelelse.
Her understreger Nazra også, at alle deres aktiviteter, siden organisationen blev grundlagt i 2007, har været lovlige og offentligt annoncerede i overensstemmelse med lovgivningen.

Fokus i FN

Mozn Hassan selv har måttet afbryde sin deltagelse i FN’s kvindekommissionsmøde, CSW, og er hastet hjem til Egypten.
Det har vakt opsigt på kvindekommissionsmødet og i det hele taget har der på CSW været stort fokus på det stadig mindre manøvrerum for civilsamfundsorganisationerne verden over, skriver KVINFOs Katarina Blomqvist, som deltager i kommissionsmødet. Ud over situationen i Egypten har især mordet på den honduranske aktivist Berta Cáceres for to uger siden fået meget opmærksomhed.
Flere af KVINFOs stærke egyptiske partnere er til stede på CSW og har deltaget i en række af de såkaldte side events, som de deltagende organisationer arrangerer parallelt med det officielle FN-møde. Et af dem handlede om nye og kreative måder at dokumentere overgreb og menneskerettighedskrænkelser på. Her fortalte Amal Almohades fra Nazra om organisationens grundige arbejde for at sikre sig korrekt information som også er sikker for informanterne. Nazra arbejder også med kreativ dokumentation, for eksempel gennem tegneserier og musik.
Repræsentanter for en anden af KVINFOs egyptiske partnere, CEWLA (Center for Egyptian Women’s Legal Assistance), har på et møde med den danske delegation fortalt om de restriktioner og trusler om lange fængselsstraffe, som truer de egyptiske rettighedsorganisationer. CEWLA frygter også at ende med at blive involveret i en af de retssager, som styret kører mod organisationerne.
Anklagerne mod Nazra er da også blevet mødt med en storm af protester fra organisationer både i Egypten og internationalt, og de har også vakt opsigt i den egyptiske presse.
KVINFOs samarbejde med begge partnere har især drejet sig om at styrke kvinders politiske deltagelse i Egypten, men er i øjeblikket sat i bero, da det er blevet meget svært at få myndighederne til at godkende nye samarbejdsprojekter og dermed, at finansieringen lovligt kan overføres til de egyptiske partnere.
Læs Nazras pressemeddelelser om først afhøringen af en del af deres ansatte og siden tiltalen mod Mozn Hassan
Læs protester fra Euromedrights, Global Fund for Women og the Regional Coalition of Women Human Rights Defenders in the Middle East and North Africa
Læs interview fra sidste år i KVINFOs Webmagasin med ledere fra tre af KVINFOs egyptiske partnere om deres stadig snævrere manøvrerum
Billede fra Mozn Hassans twitterprofil