Deltagere i OpEds Projects træningskurser skal alle introducere sig selv til gruppen med ordene, “mit navn er ___, og jeg er ekspert i ___, fordi ___”. 

– Ekspertøvelsen handler om, at du skal kunne forklare, hvad du kan. Øvelsen får folk til at tænke over, hvad de ved, og hvorfor de ved det – og underbygge det med argumenter, forklarer Catherine Orenstein, der er initiativtager til og underviser i den amerikanske organisation The OpEd Project, som siden 2008 har medietrænet mere end 3000 kvindelige eksperter i at være debattører.

Det er også det programpunkt, der tager længst tid. For langt de fleste af de deltagende forskere, forfattere, finansfolk, advokater, aktivister og studerende kvinder har svært ved at præsentere sig selv og deres egen ekspertviden. Herefter går træningen i gang.

Et tab for samfundet, når kvinder dukker sig

Når kursusdeltagerne har defineret, hvad de er eksperter i, får de feedback fra de øvrige deltagere. Dermed kan kvinderne med det samme se, hvordan omgivelserne opfatter dem.

“Deltagerne får lejlighed til at gennemtænke betydningen af de ting, vi siger om os selv. Hvad det betyder, hvis vi dukker os, ikke udnytter vores fantasi eller taler os selv ned. Og det tab, det medfører for os alle og dermed hele samfundet,” siger Catherine Orenstein.

Hun grundlagde The OpEd Project i frustration over, at kvinder er så usynlige i den amerikanske debat. I 2008 var 85 procent af alle indlæg på førende amerikanske avisers og websites debatsider skrevet af mænd. Debatsiderne virker som et rekrutteringsgrundlag for kommentatorer i radio og tv, hvor kønsfordelingen var lige så skæv. 

Desuden så Catherine Orenstein bestsellerlisternes debatbøger, og her kunne hun konstatere, at kønsfordelingen lå på linje med nyhedsmediernes debatsider.

Orenstein fandt ud af, at det grundlæggende problem så ud til at være, at kvinder skriver langt færre indlæg end mænd. For eksempel var 90 pct. af debatindlæggene indleveret til Washington Post i 2008 skrevet af mænd. Med penge fra en social iværksætterfond gik hun i gang med arbejdet. Og allerede nu har organisationen mange succeshistorier i ærmet:

– Jeg kan stadig ikke forstå, at det, jeg har arbejdet på så længe, endelig er derude. Det er en oplevelse for livet, siger Zeba Khan, ekspert i sociale medier, da hun i november ligger i Washington Posts finale om at blive Amerikas næste meningsdanner. Og selvom hun kommer på andenpladsen, er resultatet imponerende. For Zeba Khan har ikke, før hun kom med i OpEds Projectstræningsforløb og blev matchet med to mentorer, fået et debatindlæg optaget. Og allerede under det første mentormatch fik Zeba Khan et debatindlæg i Huffington Post.

Tankelederskab

Catherine Orenstein er selv fagbogsforfatter, forsker og debattør. Hun besluttede sig for at øge udbuddet af indlæg skrevet af kvinder gennem træning i det, hun kalder tankelederskab.

“Tankeledere er mennesker, der har viden eller ekspertise, der har værdi for offentligheden, og som bruger deres ideer og argumenter for at fremme offentlighedens interesse,” siger Catherine Orenstein.
 
Ideen er, at dem, der skriver debatindlæg, er tankeledere, hvis ideer ofte bliver omdrejningspunkt for politisk og social forandring. Derfor er debatindlæg en slags metafor for engagement og indflydelse. De viser ideer, der bliver hørt og handlet på.

At debatindlæg også giver større personlig rækkevidde viser eksemplet med Jennifer Eberhardt, der forsker i race ved Stanford University. Hun reagerede efter sit træningsforløb hos OpEd Projectpå en kontroversiel tegneserie i et debatindlæg i Los Angeles Times. Men ikke alene fik hun sit debatindlæg optaget, hun blev også kontaktet af den forskningsfond, som tidligere havde afvist hendes forskningsansøgning og bad hende om at søge igen.

Debatfora hoveddøren til ideernes markedsplads

– Vi bruger debatindlæg som et redskab til at lære deltagerne tankelederskab og herigennem forandre den offentlige samtale. Centrale debatfora er hoveddøren til ideernes markedsplads. De er fødekædens start og får andre medier til at følge efter. Derfor er det en fantastisk forandringsstrategi at få flere kvinder på debatsiderne, siger Catherine Orenstein.
Gina Athena Ulysse, ph.d. i antropologi og ansat som lektor ved Wesleyan University i Connecticut, har også deltaget i The OpEd Projects seminarer og er siden blevet publiceret. Hun er overbevist om, at forløbet har hjulpet hende med at finde sin egen stemme:
– Jeg kan ikke understrege nok, hvor vigtigt dette seminarforløb var for mig, for jeg lærte, hvordan medierne opererer. Hvis du ikke ved det, er det svært at komme igennem, særligt hvis du er i opposition til debattens dominerende synspunkter, siger Gina Ulysse. 

– Hvis du har noget at sige, så gør det!”, siger hun. Siden seminaret har hun haft både debatindlæg i og har kommenteret i radio og tv. Hun kalder forløbet en af de bedste investeringer, hun nogensinde har lavet.

At skrive forandrer verden

“Skriv for at forandre verden”, lyder The OpEd Projects reklame for seminarerne. “Her lærer man at være modig, fair og overbevisende, når det gælder de ideer og emner, man er engageret i. Du lærer, hvordan du får de vindende ideer, hvordan du bygger et stærkt argument op, bruger nyhedskroge, imødegår potentielle kritikere, sælger dine ideer, prædiker for andre end de frelste, tænker større og gør en forskel i verden.”
På selve seminarerne, der enten forløber koncentreret over nogle dage, eller spredt ud over en række aftener, lærer deltagerne blandt andet at besvare følgende spørgsmål:

  • Hvad er troværdighed, og hvordan får du det?
  • Hvordan skaber du et vidensbaseret, konstruktivt argument – der ikke kun er retorik?
  • Hvad er forskellen mellem at have ret og få ret?
  • Hvad er det store billede – hvordan passer du og dine ideer ind?
  • Hvad kan din viden og erfaring bruges til af andre?

– Jeg lærte, at der er en slags formular. Jeg lærte at præsentere mine ideer på en måde, der er mere effektiv. For eksempel behøver du ikke at besvare alle de spørgsmål, du stiller, som du skal i en akademisk artikel. Jeg lærte også, hvor vigtigt det er at sælge sit idéoplæg til redaktører,” fortæller Gina Ulysse.
“Jeg bliver hele tiden overrasket over, hvor stor betydning et indlæg kan have, og hvor langtrækkende det kan være. Folk har kontaktet mig af mange forskellige grunde efter at have læst det, jeg har skrevet,” siger Gina Ulysse.

Debatindlæg rykker også i debattørernes egne liv 

Efter seminarerne kan The OpEd Project formidle kontakt mellem deltagerne og mentorredaktører, der er villige til at gennemlæse deltagernes indlæg og give gode råd. Foreløbig har organisationen 70 mentorer til rådighed og arbejder med at rekruttere flere.
Derudover ligger der gode råd og eksempler på “Argumenter, der forandrede verden”, til rådighed for alle på organisationens website. Og at argumenter forandrer verden – også for debattørerne selv, viser nogle af organisationens succeshistorier:
LaDoris Cordell, pensioneret dommer, fik fx et debatindlæg om homoseksuelle ægteskaber og sorte amerikaneres stemmer i webmagasinet Salon.com. Herefter kommenterede hun på tv-stationerne CBS og ABC’s nyhedsprogrammer, hvorefter hun blev bedt om at skrive endnu et indlæg til San Francisco Chronicle og blev interviewet af BBC World News.
Bess Kargman, 22, syntes ikke, hun vidste nok til at skrive om noget, da hun kom til træning første gang. To uger efter kom hendes debatindlæg om universitetsansøgeres afskrifter på forsiden af Washington Post Sunday Outlook sektion. Det var den mest e-mailede artikel den dag, og det var netop pga. artiklen, at hun blev optaget på Columbia Journalism School.
Manisha Thakor fik et debatindlæg i The Denver Post om boliglånskrisen. Herefter blev hun citeret i The New York Times, og samtidig blev hun optaget i ekspertdatabasen SheSource.org, som er The OpEd Projects partnerorganisation, hvorefter tv-stationerneCNN og CNBC kontaktede hende. I dag optræder hun jævnligt som finansekspert på tv.

OpEd project opsøger selv kvindelige eksperter

Organisationen samarbejder med universiteter, tænketanke, organisationer, virksomheder og lokale ledere for at finde og træne kvindelige eksperter, for The OpEd Project har regnet ud, at hvis der skal komme balance i udbuddet af debatindlæg, skal kvinder skrive 15.000 debatindlæg mere om året til de førende debatmedier. Det ville betyde, at en tredjedel af alle indlæg var skrevet af kvinder, og samtidig give debatredaktørerne et reelt udbud at vælge imellem. 

– Vores mål er at øge antallet af kvinder, der leverer indlæg til førende debatfora, og nå det punkt, hvor det tipper. Når der så er en blivende forandring, kan vi lukke butikken. Men hvis vi bliver så effektive, som vi håber, ville det mest hæderlige måske være at eksportere vores model til andre underrepræsenterede grupper,” siger Catherine Orenstein.