Amnesty International har netop udgivet rapporten ”Transkønnedes Adgang til Sundhed”. Den viser, at danske transkønnede stadig har vanskelige kår i 2016. Ikke mindst i mødet med det danske sundhedsvæsen, hvor de oplever massiv diskriminering og stigmatisering. Blandt andet fordi det at være transkønnet stadig klassificeres som en psykiatrisk diagnose.

Danske transkønnede beskriver mødet med Rigshospitalets Sexologiske Klinik som en ydmygende og grænseoverskridende oplevelse. Amnesty har gennem årrække rettet en skarp kritik mod det danske sundhedsvæsen og deres behandling af transkønnede.

I 2014 fik Rigshospitalets Sexologiske Klinik monopol på hormonbehandling. Danske transkønnede har derfor, i modsætning til tidligere, ikke mulighed for at søge hormonbehandlingstilbud hos private speciallæger.

Mødet med Sexologisk Klinik beskrives af brugerne som en psykisk opslidende proces, hvor de transkønnede sygeliggøres. Udredningsprocessen er langvarig, og de transkønnede stilles meget personlige og grænseoverskridende spørgsmål. Ydermere kan en eventuel hormonbehandling først igangsættes når Sexologiske klinik kan udelukke psykisk sygdom.
Læs Amnesty Internationals rapport ”Transkønnedes Adgang til Sundhed” 
Læs Mads Ananda Lodahls artikel “To-kønssystemet er i konflikt med virkeligheden” i Webmagasinet

Følg ‘temaet’ #sygtsystem på killjoy.dk 
Magasinet Friktion har mange relevante artikler, du kan finde her