Danmark fjernede januar 2017, som det første land i verden, transkønnethed fra listen over psykiatriske sygdomme. Men hvilke argumenter blev anvendt i debatten i folketinget i årene op til at beslutningen blev truffet af et enigt sundhedsudvalg i 2016? Det undersøger Nina Langer Primdahl i specialet ”Fra diagnosekode til tolerancesymbol: En politisk diskursanalyse af den danske debat om transkønnethed i årene 2007-2016”, (2017). Hendes konklusion er bl.a., at argumenter, der vedrørte individers ret til selvbestemmelse over egen krop og Danmarks omdømme som foregangsland trumfede argumenter, der handlede om transkønnethed som noget unaturligt og afvigende.
Lån specialet på KVINFOs bibliotek eller online her!