KVINFO_Payment-web

Om KVINFO

KVINFO er Danmarks videnscenter for køn og ligestilling. På denne side finder du blandt andet frem til oplysninger om KVINFO som organisation.

KVINFO arbejder i krydsfeltet mellem viden, politik og praksis. Som videnscenter for køn og ligestilling skaber vi overblik over forskning og viden på området og bringer denne viden i spil bredt til beslutningstagere, medier, virksomheder, organisationer og offentligheden i Danmark og internationalt. Vi omsætter viden til forandring ved at udvikle værktøjer og løsninger på konkrete udfordringer, der vedrører køn.

Vi ser det som vores forpligtelse at skabe offentlig værdi ved for eksempel at påpege og respondere på væsentlige samfundsudfordringer, som vedrører køn og ligestilling direkte, eller hvor viden om køn er en nøgle til at skabe forandringer.

Vision

KVINFOs vision er et frit og ligestillet samfund. Med frit menes her et samfund, hvor strukturer, normer og stereotyper om køn understøtter individet i at udfolde sit fulde potentiale. Med ligestillet menes lige muligheder og rettigheder for at deltage på lige fod i samfundet, uanset køn.

Mission

KVINFOs mission er på et vidensbaseret grundlag at kvalificere samfundsdebat og -forandringer og at fremme ligestilling i en aktuel kontekst nationalt og internationalt. Gennem udvikling og anvendelse af redskaber, vidensformidling og fortalervirksomhed bidrager vi til norm-, kultur- og strukturændringer.

Bogstaverne i KVINFO står for: køn, viden, information og forskning.

Medarbejdere og teams

KVINFO er en selvejende institution med egen bestyrelse. Den daglige ledelse varetages af direktør Henriette Laursen.

KVINFO har knap 35 ansatte, som til daglig arbejder i disse fem teams:

  • Vidensteam
  • Internationalt team
  • Mentornetværk
  • Kommunikation og politik
  • Administration

Her kan du se et organisationsdiagram.

Bestyrelse

KVINFOs bestyrelse er ledet af Camilla Hersom og har ni øvrige medlemmer og ni suppleanter.

Her finder du listen med bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsens sammensætning og konstituering er bestemt i KVINFOs vedtægter. Du kan læse formaliteterne om bestyrelsen på dette link.