I oktober 2018 detonerede den 30-årige kvinde Mna Guebla en bombe i Tunesiens hovedstad Tunis, der dræbte hende og sårede flere ansatte i det tunesiske indenrigsministerium.

Årsagen til selvmordsaktionen var, at hun var arbejdsløs trods en kandidatgrad i engelsk og handel. Manglen på fast indkomst og tilhørsforhold i samfundet fik hende til at søge tilflugt i ekstremisme og jihad, skriver tænketanken Carnegie Endowment for International Peace.

Det kom som et chok for både politikere og civilsamfundet i Tunesien, at der stod en veluddannet kvinde bag selvmordsaktionen. Men Mna Guebla er langt fra ene om sin situation. Mange kvinder i Tunesien er i risiko for at blive radikaliserede og begå terrorhandlinger.

Efter det tunesiske oprør i 2011 er regeringen ikke lykkedes med at mindske regional ulighed både for mænd og kvinder og at investere i marginaliserede områder. Og de er slet ikke lykkedes med at hjælpe kvinder som Mna Guebla i arbejde. 22,7 procent af kvinder er arbejdsløse, 12,2 af mænd.

Men det kan der ændres på.

KVINFOs partner LET nævnes som løsning

Tænketanken nævner kvindeorganisationer som centrale aktører, der kan sætte ind, hvor staten har mistet grebet. Blandt andet nævner de organisationen Ligue des Électrices Tunisiennes, LET, som er KVINFOs partner i Tunesien. KVINFO og LETs arbejde indgår i Dansk Arabisk Partnerskabsprogram (DAPP), hvor det overordnede formål netop er at bevare fred og demokrati blandt andet ved at undgå radikalisering.

LET arbejder strategisk med at skabe politisk lige repræsentation af begge køn, engagere civilsamfundet og give kvinder bedre økonomiske muligheder. Det gør de ved at arrangere workshops med træning af kvindelige ledere, de styrker tunesiske kvinders deltagelse i den offentlige samtale og giver dem redskaber til at bekæmpe trusler, som de modtager, når de går efter en stilling som for eksempel politiske ledere.

Men mange kvindeorganisationer mangler flere ressourcer til at mindske ulighed og usikkerhed i landområderne i Tunesien. Derudover mangler islamiske og sekulære kvindeorganisationer fælles fodslag. Derfor bliver indsatsen mindre effektiv, end den kunne være, skriver tænketanken.

Carnegie Endowment for International Peace argumenterer for at øget finansiering kan mindske konkurrencen og dermed hjælpe med at forene de to fløje. Men samtidig er der også store uenigheder om midlerne til målet – skal man fokusere på ligestilling eller på bedre velfærd? I artiklen her kan du læse hele deres analyse.