Der skal være lokalvalg i Tunesien til næste forår, og det bliver en jordskredssejr til kvinderne!
Landets nye valglov betyder nemlig, at byrådene får en meget mere lige sammensætning af mænd og kvinder.
Vedtagelsen af valgloven er en stor sejr for Tunesiens stærke kvindegrupper.
”LET har været meget fokuseret på den fortalerkampagne, som vi har kørt i forhold til loven om paritet i lokalvalgene. Heldigvis stemte et flertal i parlamentet for både horisontal og vertikal paritet,” siger Besma Soudani , der er medgrundlægger og leder af KVINFOs samarbejdspartner Ligue des Electrices Tunisiennes ( LET – ligaen af kvindelige tunesiske vælgere).
Paritet betyder, at partierne skal opstille lige mange mænd og kvinder skiftevis på valglisterne. Valgloven opererer altså ikke med direkte kvoter, som ellers har løftet kvindernes repræsentation i en række andre lande, men sikrer i stedet lighed i opstillingen.
Det var der også til parlamentsvalget i 2014, og det resulterede i den arabiske verdens højeste andel af kvinder i parlamentet på 31 procent.
Men denne gang er valgloven blevet strammet yderligere. For parlamentsvalget viste et helt tydeligt mønster af, at spidskandidaterne var mænd, og kvinderne fik så pladsen som nummer to. Så hvis et parti kun fik et mandat i en valgkreds, gik det til en mand.
Derfor er kravet i den nye valglov, at partierne skal stille med en kvindelig spidskandidat i halvdelen af valgkredsene. Man kan sige at pariteten er blevet både horisontal og vertikal, fordi der skal være kønsbalance i både antallet af opstillede og af spidskandidater. 
Loven er enestående på verdensplan, og især i de fattigere og mere traditionelle områder i den sydlige og indre del af Tunesien ventes den at gøre en kæmpe forskel.
Tunesien har en samlingsregering, hvor både sekulære partier og det moderat islamistiske Ennahda er repræsenterede, og valgloven har bred opbakning på tværs af det politiske spektrum.
”Loven er endnu et skridt mod at øge kvinders deltagelse i beslutningsprocesserne og i ledelsen af de lokale myndigheder og er en anerkendelse af alle de kvinder, som er meget aktive i deres lokalområder,” siger Ennahdas talsmand Yusra Ghannouchi til internetnyhedstjenesten Middle East Eye.
Vedtagelsen af valgloven var tredje vigtige sejr i træk til LETs arbejde for kvinders rettigheder. Tidligere er det lykkedes dem at få sat tydelige fingeraftryk både på landets nye forfatning og valgloven til parlamentet i 2014.
Foto: Noeman AlSayyad for UNDP ved valget til den forfatningsgivende forsamling i 2011.