Dermed er de tunesiske kvinder tæt på at have opnået den ligestilling i lokalpolitik allerede ved deres første frie lokalvalg, som danske kvinder stadig kæmper for at nå her mere end 100 år efter, de fik valgret. Ved kommunalvalget i Danmark i novmeber blev der kun valgt 33 procent kvinder ind.

LET og KVINFOs partnerskab

  • KVINFO har samarbejdet med den tunesiske organisation LET (Ligue des Électrices Tunisiennes) siden 2012.
  • Som en del af partnerskabsprojektet har LET kørt oplysningskampagner op til blandt andet kommunalvalget i 2018 og trænet cirka 400 kvindelige kandidater.
  • Læs mere om LETs arbejde.
  • Læs mere om Tunesien.

Det flotte valgresultat skyldes den tunesiske valglov. I stedet for at der er kvoter på, hvor mange kvinder, der skal vælges ind, som ellers er udbredt i mange arabiske lande, så valgte man i Tunesien en anden vej, der sikrer, at kvinderne bliver valgt helt på lige fod med mændene. Loven kræver at partierne stiller mænd og kvinder op skiftevis på valglisterne efter det såkaldte lynlåsprincip (også kaldet lodret paritet, red.), og at halvdelen af partiernes spidskandidater skal være kvinder (kaldet vandret paritet). Især det sidste er unikt og også nyt i Tunesien i forhold til parlamentsvalget i 2014.

“Tunesien er en af de få lande i verden, der har indarbejdet princippet om vandret paritet i sin valglov i tillæg til lodret paritet,” skriver LET i en orientering om valget til KVINFO. “Men det skal bemærkes, at den lodrette paritet (altså skiftevis mænd og kvinder, red.) er blevet respekteret, men når det gælder den vandrette paritet, så havde kun 29,6 procent af listerne en kvinde i toppen”

Læs mere

Læs UN Women’s dækning af kvindernes flotte lokalvalg i Tunesien.

Derfor er det endnu mere bemærkelsesværdigt, at kvinderne er nået så tæt på halvdelen af pladserne – de har simpelt hen fået et bedre valg en deres placering på valglisterne tilsiger.

Så også her har de tunesiske kvinder givet de danske baghjul. I Danmark bliver der nemlig valgt en lidt mindre andel af kvinder ind i byrådene, end der er opstillet.

 

Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram

KVINFOs program i Mellemøsten og Nordafrika er støttet af Udenrigsministeriets Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram, DAPP.

Læs mere om DAPP på dette link.

Foto fra Hayet Hlimis valgkamp (th på billedet). Hun er en af de kandidater, som er blevet trænet af LET i partnerskabet med KVINFO. Som spidskandidat på sin liste blev hun valgt ind i byrådet i provinsbyen Kasserine.