Den 6. oktober går tuneserne til stemmeurnerne for femte gang siden det arabiske forår i 2011, denne gang for at sammensætte deres parlament. Ved sidste parlamentsvalg i 2014 løb kvinderne med 68 ud af 217 pladser, svarende til næsten en tredjedel.

Ifølge sammenslutningen for kvindelige vælgere i Tunesien, Ligue des Électrices Tunisiennes (LET), er der plads til forbedringer, og siden valgdatoen blev fastsat, er organisationen begyndt deres træning af kvindelige kandidater. Ved parlamentsvalget i 2014 havde syv ud af de 68 valgte kvindelige parlamentarikere modtaget træning af LET.

Najla Abbes, programleder hos LET, fortæller, at interessen er stor hos de tunesiske kvinder – både spirende politikere og de mere etablerede kandidater.

”De kvinder, vi træner, tager andre kandidater fra samme parti eller uafhængige valglister med til træningen, så de kan forbedre deres chancer for at vinde en plads,” siger Najla.

Og netop dét, ser Najla som en af de overvejende grunde til, at flere kvinder benytter sig af tilbuddet om politisk træning.

Stor efterspørgsel på politikertræning

At blive valgt ind i parlamentet er kun første skridt på vejen, og LET tilrettelægger deres træningspakker, så kvinderne bedst klædes på til det politiske arbejde, der følger efter.

Derfor undervises kandidaterne blandt andet i politisk kommunikation, lobbyarbejde, finansiel kampagnestyring, kønsbaseret budgettering, lederskab og at kunne håndtere politisk chikane.

Træningsforløbet er efterspørgselsdrevet, og fleksibilitet er nøgleordet. Najla fortæller, at kvinderne ønsker træning på en række områder, især hvordan ligestilling fastholdes som en topprioritet i tunesisk politik i overensstemmelse med forfatningen fra 2014.

KVINFO har samarbejdet med LET om at øge kvinders politiske repræsentation i Tunesien med støtte fra Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram (DAPP) siden 2012. Op til lokalvalget i maj 2018 blev 400 kandidater undervist af LET i at opnå og varetage et politisk embede.

”Det er ikke kun antallet af kvindelige parlamentsmedlemmer, der er afgørende for at skabe mere ligestilling. Det er også vigtigt, at de kvinder, der bliver valgt, er klædt på til at udfylde deres rolle og øve indflydelse i beslutningstagningsprocesserne,” fortæller Helle Vadmand, programrådgiver hos KVINFO.

Derfor ligger fokus nu på at få så mange mulige kandidater igennem træningen inden deadline for opstilling til valget.

Bump på vejen

Selvom Tunesien har været forholdsvis reformvenlig i årene efter det arabiske forår, især på ligestillingsfronten, er det ikke givet, at udviklingen fortsætter.

”Der er ikke samme opbakning fra politisk side til at få kvinder og unge til at deltage i det politiske liv som tidligere. Derfor har vi også stort fokus på at oplyse kvinder om deres muligheder for at stille op som kandidat til efteråret,” understreger Najla Abbes.

Paritet i valgloven

Udover at træne kvindelige kandidater oplyser LET også kvinder og unge om deres muligheder for at deltage mere aktivt i politik ved at stemme og stille op til politiske poster.

Både Helle Vadmand og Najla Abbes mener, at det helt store bump på vejen mod lige politisk repræsentation ved parlamentsvalget er, at der i Tunesien findes to forskellige valglove; én der dækker parlaments- og præsidentvalg, og én der dækker lokalvalg.

Ved lokalvalget i maj 2018 vandt kvinderne markant fremgang i tunesisk byrådspolitik, hvor de nu sidder på hele 47% af sæderne.

KVINFOs arbejde i Mellemøsten og Nordafrika

I samarbejde med både danske og arabiske partnere arbejder KVINFO med at forbedre kvinders rettigheder, styrke deres deltagelse i samfundet og fremme lige rettigheder mellem kvinder og mænd i Mellemøsten og Nordafrika. Læs mere her.

KVINFO har arbejdet sammen med LET (Ligue des Électrices Tunisiennes) siden 2012.

Men valglisterne opbygges anderledes ved lokalvalg end ved parlaments- og præsidentvalget – og det kan altså være en hindring for synligheden af kvindelige kandidater på efterårets valglister. Det en blandt andet en af de problematikker, LET arbejder på at få ændret igennem lobbyarbejde.

”Frem til valget forsøger vores tunesiske partner at presse på for, at der indføres både vertikal og horisontal paritet i begge valglove,” fortæller Helle Vadmand og fortsætter:

”Men vurderingen er, at det nok bliver svært at få ført igennem inden oktober.”

Af: Kristel Lindegaard, Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram