”To piger kan da ikke være kærester” og ”jeg bryder mig ikke om, når en dreng spiller Tornerose”.
Udsagnene stammer fra en række børnehavebørn i Ida Marie Thorsens speciale:
“Hvad forventer du af mit køn: En kvalitativ undersøgelse af børns og voksnes konstruktion af køn i børnehaven” (2016).
Ida Thorsen har i en periode været på feltarbejde i en børnehave og observeret, hvordan køn, seksualitet og kønsforskelle kommer til udtryk og bliver italesat i dagligdagen blandt børn og voksne.
Hendes hovedkonklusion er, at de traditionelle forståelser af, hvad en rigtig dreng og en rigtig pige er, er meget udtalte både blandt børn og voksne. Og at både børn og voksne gensidigt og indbyrdes hele tiden bekræfter hinanden i denne opfattelse.
For de voksnes vedkommende sker det igennem ros, når børnene agerer ”rigtig pige” eller ”rigtig dreng”. For børnenes vedkommende, når de leger rollelege med hinanden. Ida Thomsen peger også på, at indretningen af børnehaven med kønsstereotype legekroge er med til at understøtte denne tendens.
Af hendes observationer fremgår det desuden, at de voksne ikke reflekterer over, hvordan de selv er med til at reproducere traditionelle kønsopfattelser og at de mangler både faglig viden og redskaber til at gøre børnehaven til et rum, hvor der er plads til mange forskellige måder at være drenge og piger på.
Bestil specialet på KVINFOs bibliotek