Med bogen The Politics of Everybody samtænker Holly Lewis feminisme, queerteori og marxisme.

Ifølge Lewis indskriver samtidens store fokus på begær og seksualitet sig i et neoliberalt projekt, der fastlåser identiteter i kategorier. Et oplagt eksempel er de efterhånden obligatoriske Pride Parader, der skyller ind over vestlige storbyer med budskaber om regnbuefarvet tolerance. Priden er nemlig også blevet en kommerciel begivenhed, der henvender sig til den købestærke, hvide, homonormative forbruger.

Det er netop sådanne sammenfald mellem identitetspolitik og neoliberalisme, som Lewis peger på med sin samtænkning af queerteori og marxisme. Lewis åbner med bogen op for nye intersektionelle perspektiver på køn og kønnede kroppe.

Hun argumenterer bl.a. for, at kønnede kategoriseringer er tæt forbundne med samfundets kapitalistiske økonomi og påpeger, at det er nødvendigt at tænke intersektionelt, transnationalt og med afsæt i  konkrete levede erfaringer, hvis Vestens politiske projekt om at frigøre individer skal fungere i praksis.

Lån bogen på KVINFOs bibliotek