Lovise Haj Brade kigger i sin ph.d.-afhandling den akademiske verden efter i sømmene, og stiller skarpt på privilegier, der ellers ofte undgår opmærksomhed – for er det ikke bare selvfølgeligheder?
I stedet for at fokusere på de nye i akademia, der skal gøre alt for at passe ind, sætter Lovise Haj Brade fokus på universiteternes faste inventar: de studievante forskere, hvis berettigelse altid forudsættes og aldrig anfægtes.
Med afsæt i interviews med humanistiske og samfundsvidenskabelige topforskere, der er gået i deres forskerforældres fodspor, går Lovise Haj Brade i afhandlingen i gang med et ’renoveringsarbejde’ af den akademiske verden. Aktivistisk søger hun at undersøge og stille spørgsmålstegn ved deltagernes (og sin egen) privilegierede adgang til viden, førstehed og neutralitet.
Lovise Haj Brade gør i afhandlingen brug af nye og anderledes metoder og former, fx breve, samtaler, flirt, forelæsninger, korsang og alt muligt andet. Ved legende at bringe fiktive elementer ind i sin afhandling, udfordrer hun neutralitet og seriøsitet som akademiske selvfølgeligheder.

#phd