”Vi har fundet os i alt for meget!” – Kvindefagenes kamp for økonomisk ligestilling 1985-2010

Målet i de kvindedominerede fagforeninger var, fra 1985-2010, primært at få løftet især omsorgsfagene lønmæssigt.

Strategien for at opnå målet ændrede sig i løbet af perioden, fra at stille krav om mere i lønposen inden for overenskomstsystemet, til, i 2008, at gå mere radikalt til værks og kaste sig ud i en omfattende landsdækkende strejke.

Det er en af hovedkonklusionerne i Astrid Elkjær Sørensens nyudgivne phd. afhandling

Fagforeningernes stigende feministiske engagement stødte dog på store interne udfordringer, og diskussioner omkring fokus, enten på kønnenes forskellighed, eller deres enshed.

Et eksempel er i forholdet mellem arbejds- og familieliv. Spørgsmålet om, hvorvidt der skal kæmpes for øremærket barsel til fædre, eller for flere deltidsstillinger til medlemmerne deler fagforeningerne og deres medlemmer.

Læs mere om afhandlingen i dette korte resumé
Bestil afhandlingen på KVINFOs bibliotek