I et samfund hvor kvinder ofte anses som mindre værd, jo ældre de bliver, opfattes 40+ mødre som alt fra egoistiske til unaturlige. I artiklen ”Like Having New Batteries Installed!”: Problematizing the Category of the ”40+ Mother” in Contemporary Danish Media i det nordiske kønsforskningstidskrift NORA nr. 3 2016, undersøger Karen Hvidtfeldt Madsen og Kinneret Lahad, hvordan kvinder, der får børn efter de 40 år, navigerer deres status som ’gamle mødre’.
Karen Hvidtfeldt Madsen og Kinneret Lahad stiller skarpt på 40+ mødres fortællinger om aldring og ungdom, andres forventninger, dating og frygten for at dø, før barnet er blevet voksen.
Gennem analyser af damebladsartikler om 40+ mødre, undersøger artiklens forfattere mediernes fremstillinger – og mødrenes egne ambivalente overvejelser omkring alder, køn, sundhed og forældreskab.
De andre artikler i nummeret handler om køn i den norske hær, litteratur og litteraturkritik som lesbisk politik, køn og unge i Tjekkiet og Norge og meget mere.