I denne KLOG PÅ KØN får du et overblik over lønforskellen mellem køn i Danmark. Det gøres ved at introducere og forklare de mest anvendte lønbegreber og ligelønstal, give et kort historisk overblik over ligeløn i Danmark samt ved at introducere Ligelønsloven og ved at kaste et blik på internationale perspektiver på ligeløn. Endelig kan du også læse om de mest omdiskuterede problematikker og forklaringer på Danmarks ligelønsudfordringer.

Hovedforklaringen på Danmarks uligeløn mellem kvinder og mænd finder man i samspillet mellem det kønsopdelte arbejdsmarked og den skæve værdisættelse af arbejde.

 

Læsetips

Klik på “vis mere” for at finde læsetips om det etnisk opdelte arbejdsmarked og andet litteratur om uligeløn.Forklaringer

Værdisætning af arbejde

En af forklaringerne på Danmarks ligelønsudfordringer findes i et lønhierarki mellem kvindedominerede og mandedominerede fag.

Fordeling af ulønnet arbejde

Blandt forklaringerne på Danmarks ligelønsudfordringer er en kønnet skævhed i fordelingen af det ulønnede arbejde.

Kønsopdelt arbejdsmarked

En af årsagerne til Danmarks ligelønsudfordringer er det kønsopdelte arbejdsmarked.