Unges viden, ideer og engagement er afgørende for at skabe et ligestillet og bæredygtigt Norden, Nu har du chancen for at arbejde med ligestilling, køn og klima og stifte bekendtskab med nye metoder til at skabe forandring.

Det sker i projektet ‘Unge stemmer for ligestilling i Norden’.

Du kan være med

KVINFO søger seks personer til projektet. Du skal være mellem 18 og 30 år og være med i en ungdoms- eller studenterorganisation. Og så skal du være parat til projektstart i marts 2021.

Personerne, vi søger, skal enten være frivillige eller ansatte i den organisations som de repræsenterer. Deltager og organisationen forpligter sig til at være med i hele projektperioden, som løber fra marts 2021 til begyndelsen af 2022.

Det kræver ingen forhåndsviden om køn og ligestilling at deltage, kun at man har et ønske om at engagere sig og udveksle ideer og egne erfaringer med de andre deltagere.

Det får du ud af at deltage

 • 3 workshops om 1) køn og andre uligheder 2) ligestilling på arbejdsmarked og uddannelse og 3) køn og klimaforandringer
 • Udveksling til Norge sammen med svenske og norske unge
 • Metoder og viden som du kan bruge i din ungdoms- eller studenterorganisation
 • Inspiration og netværk med andre unge fra Danmark, Sverige og Norge

Unges perspektiver på Verdensmålene

Gennem brug af design thinking og normkritik faciliterer vi en proces, hvor du er med til at udvikle konkrete bidrag til en række af FN’s Verdensmål – med udgangspunkt i dine egne og din organisations perspektiver, udfordringer og erfaringer om emnerne.

Vi tager udgangspunkt i dine og andre unges perspektiver på ligestilling i forhold til emner som kønsnormer, demokrati, det opdelte uddannelses- og arbejdsmarked, digitalisering, klimaforandringer og mangfoldighed.

Verdensmålene som der særligt er fokus på i projektet ‘Unge stemmer for ligestilling i Norden’ er:

Programmet for deltagelse

Baggrund for projektet ‘Unges stemmer for ligestilling i Norden’

KVINFO – Danmarks videnscenter for køn, ligestilling og mangfoldighed har fået tildelt midler til at gennemføre et nordisk ligestillingsprojekt. Projektet hedder ‘Unge stemmer for ligestilling i Norden’ og er finansieret af Nordisk Ministerråd. Det varer i to år fra 2020 til 2022. Projektet foregår i samarbejde mellem KVINFO, Senter for likestilling i Norge og Region Värmlands Avdelingen för regional tilväxt, i Sverige.

De tre institutioner i samarbejdet rekrutterer tilsammen 18 unge deltagere med forskellige baggrunde fra de nordiske ungdoms- og studenterorganisationer. Derudover deltager centrale aktører i ligestillingsarbejdet og innovation som udviklere af projektet.

Kontaktperson:

Julie Lykke Nielsen, KVINFO

Email: julie.lykke.nielsen@kvinfo.dk

Tlf: 50763355

 • Deltagelse i opstartsmøde: 1,5 time, februar 2021 (muligvis digitalt).
 • Deltagelse i 3 workshops forår 2012: ½ dag i marts, ½ dag i april, ½ dag april. Alle workshops afholdes en lørdag. Til disse workshops har repræsentanterne ansvar for et invitere flere fra samme organisation til at deltage.
 • Workshop 1 i marts: Ligestilling i et intersektionelt perspektiv
 • Workshop 2 i april: Uddannelse og arbejdsliv i et kønsperspektiv
 • Workshop 3 i april: Klimaforandringer og køn
 • Nordisk udveksling i Kristiansand (Norge) den 12.-16. september 2021
 • Arrangere slutseminar med præsentation af resultater for egen organisation
 • Formidling af projektet og resultater via sociale medier

Uforpligtende informationsmøde

Hvis du har spørgsmål eller blot vil høre mere, inden du søger om at blive en del af projektet, kan du deltage i et uforpligtende informationsmøde torsdag d. 14. januar kl. 16.00 – 17.00. Det foregår online og du kan tilmelde dig ved at skrive til julie.lykke.nielsen@kvinfo.dk.

Se også infomødet her: https://www.facebook.com/events/1265806297131979.

Sådan søger du:

Vil du søge om at blive en del af projektet, vil vi bede dig om at sende en motiveret ansøgning senest den 28. januar 2021, som indeholder følgende oplysninger:

 • Navn:
 • Alder:
 • Kønsidentitet:
 • Organisation:
 • Uformelle kompetencer som interesser, frivilligt arbejde, aktivisme:
 • Formelle kompetencer som skole, uddannelse, arbejdserfaring, sprog:
 • Andet vi skal vide om dig/eventuelle hensyn vi skal tage:
 • Motivation for at være med (højst en halv side):

Ansøgningen sendes senest d.28 januar 2021 til mail: julie.lykke.nielsen@kvinfo.dk

Vi opfordrer unge tværs af køn, uddannelse, etnicitet, seksuel orientering, kønsidentitet og funktionsnedsættelser til at ansøge.