Knytnæveslag, spark, spyt, knivstik eller beskeder som ’jeg smadrer dig!’ For en række beskæftigede på det danske arbejdsmarked er risikoen for at blive udsat for vold og trusler en del af jobbet, og ifølge de nyeste tal fra undersøgelsen ”Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark 2016” oplever kvinder oftere at blive overfaldet eller truet end mænd. Det skriver Magasinet Arbejdsmiljø.
I undersøgelsen, der er foretaget af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, svarer 8,6 procent af kvinderne, at de har været udsat for fysisk vold på arbejdspladsen inden for de sidste 12 måneder, mens det tilsvarende tal for mændene er 3,4 procent. Samtidig har 11,3 procent af kvinderne oplevet trusler om vold på arbejdspladsen inden for de sidste 12 måneder, mens det gælder 6,4 procent af mændene.
Risikoen for at blive udsat for vold og trusler er højest på arbejdspladser, hvor man arbejder med og blandt mennesker – eksempelvis patienter, klienter eller elever – og en del af forklaringen på undersøgelsens resultat kan findes i den kendsgerning, at der er flest kvinder på denne type arbejdspladser. Det fortæller autoriseret psykolog og ph.d. Lars Peter Andersen fra Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning.
– Der er en overrepræsentation af kvinder på for eksempel plejehjem, omsorgsinstitutioner og skoler, hvor risikoen er høj, mens der traditionelt er flest mænd i lavrisikojob som mekanikere, håndværkere og bygningsarbejdere. Der er ikke noget, der peger på, at kønnet i sig selv gør en forskel for, hvor udsat man er for vold og trusler, siger Lars Peter Andersen.
Begge køn lider under vold
Det er meget forskelligt, hvordan vold og trusler på arbejdspladsen påvirker den enkelte. Mens nogle kommer sig hurtigt over oplevelsen, får andre stærke reaktioner, som kan vare i lang tid, og det gælder både mænd og kvinder, siger psykologen:
– Man kan blive bange for, om det sker igen, og få ondt i maven, hjertebanken, svedeture, søvnbesvær og angst. Hos nogle kan det udvikle sig til depression, stress eller PTSD. Jo hyppigere man er udsat for vold og trusler, desto større er risikoen for voldsomme reaktioner.
Ifølge Lars Peter Andersen afhænger konsekvensen af at være på en arbejdsplads, hvor risikoen for vold og trusler er høj, meget af den politik og de støtteforanstaltninger, der er på stedet.
– Det er vigtigt at have en tydelig og nedskreven politik, for hvis man ikke er enige om, hvad der er vold og trusler, så kan man som ansat tro, at man er den eneste, der er udsat, og tænke ’det er bare mig, der ikke kan finde ud af det’. Derudover ved vi, at risikoen for at få belastningssymptomer efter en hændelse med vold eller trusler kan mindskes, hvis man har en leder, som er støttende og tager hånd om hændelsen, siger han.
Læs mere om undersøgelsen
Magasinet Arbejdsmiljø
Viden om vold og trusler på arbejdspladsen
Metha Loumann