Forberedelserne til den store Women Deliver-konference i København til næste år er godt i gang og KVINFO er selvfølgelig med.
Kronprinsesse Mary, der er protektor for konferencen, åbnede dagens inspirationsmøde og fik også en snak med KVINFOs direktør Nina Groes og kommunikationschef Anita Frank Goth.
Omkring 100 aktivister og repræsentanter for forskellige organisationer var mødt op for at udveksle idéer og planer om arrangementer og begivenheder i forbindelse med konferencen. 
Mødet blev indledt med at Kronprinsessen hejste det officielle flag for FN’s udviklingsmål om ligestilling på flagstangen lige ud til kajen foran Eigtveds Pakhus. Hvert af de nye udviklingsmål frem mod 2030 har fået et officielt flag, og flaget for udviklingsmål 5 om ligestilling for kvinder og piger, som Danmark kæmpede hårdt for kom med blandt målene, blev som det første hejst i København i dag.