Om KVINFO

Bestyrelse

Bestyrelsen i KVINFO har en bestyrelsesleder, ni medlemmer og ni suppleanter.

Sammensætning og konstituering

KVINFOs bestyrelse sammen-sættes og konstitueres ifølge KVINFOs vedtægter, som du finder på dette link.

Camilla Hersom (bestyrelsesleder)
Vicedirektør, Danske Regioner
Udpeget af den øvrige bestyrelse iht. vedtægternes § 4 stk. 3 som supplerende medlem. Udpeget første gang april 2017, genudpeget herefter. Udpeges for et år ad gangen.

Anne-Mette Hvas
Dekan, Aarhus Universitet
Udpeget af Danske Universiteter forår 2023 til og med forårsmøde 2027.

Martin Svensson (suppleant for Anne-Mette Hvas)
Institutleder, Syddansk Universitet
Udpeget af Danske Universiteter forår 2023 til og med forårsmøde 2027.

Michael Nebeling Petersen
Lektor, Københavns Universitet
Udpeget af Det Frie Forskningsråd forår 2020 til og med forårsmøde 2024.

Hanne Marlene Dahl (suppleant for Michael Nebeling Petersen)
Professor, Roskilde Universitet
Udpeget af Det Frie Forskningsråd forår 2020 til og med forårsmøde 2024.

Søren Schultz Jørgensen
Docent, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
Udpeget af Danmarks Medie- og Journalisthøjskole forår 2023 til og med forårsmøde 2027.

Line Schmeltz Dam (suppleant for Søren Schultz Jørgensen)
Docent, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
Udpeget af Danmarks Medie- og Journalisthøjskole forår 2023 til og med forårsmøde 2027.

Anne Jensen
Afdelingsleder, Københavns Universitet
Udpeget af Rektorkollegiet fra foråret 2021 til og med forårsmøde 2025.

Claus D. Hansen (suppleant for Anne Jensen)
Lektor, Aalborg Universitet
Udpeget af Rektorkollegiet fra foråret 2021 til og med forårsmøde 2025.

Robin May Schott
Seniorforsker, DIIS, Dansk Institut for Internationale Studier
Udpeget af DIIS fra forår 2020 til og med forårsmøde 2024.

Lars Erslev Andersen (suppleant for Robin May Schott)
Seniorforsker, DIIS, Dansk Institut for Internationale Studier
Udpeget af DIIS fra forår 2020 til og med forårsmøde 2024.

Mette Marie Yde Poulsen
Vicedirektør, Danner
Udpeget af Kvinderådet fra juni 2020 til og med forårsmøde 2024.

Allan Boye Thulstrup (suppleant for Mette Yde Poulsen)
Næstformand, Dansk Journalistforbund
Udpeget af Kvinderådet

Fahad Saeed
Selvstændig
Udpeget af Mino Danmark fra april 2019 til og med 2023.

Mary Consolata Namagambe (suppleant for Fahad Saeed)
Udviklings- og kampagneansvarlig, Mino Danmark
Udpeget af Mino Danmark fra april 2019 til og med 2023.

Amma Asare-Nyako
Generalsekretær, Sabaah
Udpeget af Sabaah fra april 2019 til og med 2023.

Sandra Leiton Soliz (suppleant for Amma Asare-Nyako)
Pædagogisk medarbejder, RED Centre
Udpeget af Sabaah fra april 2019 til og med 2023.

Alexander Andersson
Politisk seniorkonsulent, KVINFO
Udpeget af KVINFOs personale fra oktober 2021 til og med efterårsmøde 2025.