CSW 2023-3
Foto: Desola Lanre Ologun, Unsplash

Ny global aftale sætter fokus på ligestilling og teknologi

Den 17. marts 2023 blev den 67. samling i FN’s Kvindekommission (CSW) afsluttet med en aftaletekst.

Årets tema var innovation, teknologisk forandring og uddannelse i den digitale tidsalder – alt sammen i sammenhæng med ligestilling.

En global samtale om ligestilling

FN’s Kvindekommission er det sted, hvor verdens lande mødes og sætter retningen for det globale ligestillingsarbejde.

Kommissionen følger hvert år op på Beijing Platform for Action, som er en global handlingsplan for ligestilling, der blev vedtaget i 1995.

Hvert år har Kvindekommissionen et nyt tema på dagsordenen, og hvert år slutter mødet med en aftale. Aftalen er ikke-bindende. Det vil sige, at den først og fremmest sætter streg under, hvad der anses for at være vigtige problemer. Og samtidig opfordrer den FN’s medlemslande til at sætte en række handlinger i værk for at tackle problemerne.

Teknologien er et tveægget sværd for ligestilling

I år var det teknologi, der var i centrum. Kort fortalt ser aftaleteksten på teknologien som et tveægget svær i forhold til ligestilling.

Aftaleteksten understreger på den ene side, at teknologi har et positivt potentiale til at fremme kvinder og pigers muligheder og rettigheder.

Teknologien giver for eksempel nye kanaler for, at kvinder kan gøre sig gældende i den offentlige debat. Ligesådan kan uddannelse inden for teknologi give piger og kvinder muligheder for økonomisk uafhængighed og indflydelse.

Kønsstereotyper og online sexisme truer

Samtidig understreger teksten, at kønsstereotyper stadig er en barriere for, at piger og kvinder uddanner sig inden for teknologi. Og at der er brug for, at landene gør en indsats for, at flere piger reelt har mulighed for at vælge fag inden for teknologi og naturvidenskab.

Aftaleteksten understreger på den anden side, at den teknologiske udvikling introducerer nye trusler mod ligestilling og kvinders rettigheder.

Det gælder for eksempel, når vold og sexisme kan udøves på nye måder via digitale teknologier. Og når kunstige intelligenser risikerer at reproducere kønsstereotyper. Her er der også brug for landendes indsats.

Stadig langt igen

Aftalens indhold er stadig langt fra, hvad mange lande og civilsamfundsorganisationer kunne ønske sig.  Blandt andet er det altid svært at komme igennem med ambitiøse planer for beskyttelse af seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder og LGBT+-personers rettigheder.

I forhold til spørgsmålet om årets teknologitema er det kun i begrænset omfang lykkedes at sætte retning for bekæmpelse af de mange former for digital kønsbaseret vold.

Aftaletekstens forsigtighed kan ses som et eksempel på, at den globale samtale om ligestilling er stærkt polariseret og at kvinders rettigheder er under angreb mange steder i verden, hvilket også er tilfældet i EU.

Aftalen kan læses på dette link.