Kvinder i job-3
Foto: Unsplash

KVINFO vinder integrationsudbud

Sammen med en norsk og en finsk partner har KVINFO vundet et integrationsudbud under Nordisk Ministerråd. Samarbejdsprojektet hedder Kvinder i job.

KVINFOs mentornetværk skal sammen med den finske organisation Luckan Integration og den norske organisation Sammen om en jobb udveksle erfaringer og viden, der kan danne grundlag for videreudvikling af beskæftigelsesfremmende metoder og tilgange til arbejdet med kvinder med etnisk minoritetsbaggrund.

Alle tre organisationer arbejder med civilsamfundsbåren integration gennem frivillige mentorforløb, hvor fokus ligger på at bringe kvinderne nærmere uddannelse og beskæftigelse.

Projektet hedder Kvinder i job. Det skal styrke de tre organisationers arbejde og metoder, men også bidrage med mere viden til, hvordan civilsamfundsaktører kan understøtte myndighedernes beskæftigelsesindsats.

Udvikler best practices

Den viden samles i en rapport, som præsenteres til en konference, hvor de nationale interessenter fra hver af partnernes lande deltager. Ud over en præsentation af den viden og erfaring, der er indsamlet på tværs af de tre organisationer, bliver der afholdt workshops, hvor interessenterne arbejder på de best practices, de har haft i deres beskæftigelsessamarbejder.

Afslutningsvist udgives de samlede best pratices i et katalog, som skal ud at leve hos beskæftigelsesaktører i de nordiske lande og fremme det centrale partnerskab mellem kommuner, virksomheder, civilsamfundsaktører og andre relevante aktører.

Det overordnede mål er sammen at hjælpe flere kvinder med etnisk minoritetsbaggrund i beskæftigelse.

Projektet løber i 16 måneder og har et budget på 1,2 mio. DKK. Det er finansieret af Nordisk Ministerråd.

Links til de tre organisationer

KVINFOs Mentornetværk (Danmark)

Luckan Integration (Finland)

Sammen om en jobb (Norge)

Kvinder i job_Logoer sammen