Kvinfo

Arrangementer

stort foto KVINFO HJEMMESIDE

Mændenes Internationale Dag 2023

Sted: Union, Nørre Allé 7, 2200 København N

Program for Mændenes Internationale Dag d. 19. november 2023

10.00-10.30 Dørene åbner

10.30-10.35 Åbningstale v. Digitaliserings- og ligestillingsminister Marie Bjerre

10.35-10.45 Introduktion v. konferencier Sebastian Lynggaard

10.45-11.45 Familieretshuset nu og i fremtiden

Oplæg og Paneldebat v. Dansk Mandesamfund.

Hvordan står mænd, når samarbejdet ikke fungerer, og staten bliver mægler? Er det hele tabt på forhånd, eller er der håb og hjælp at hente?

Vi skal høre Mette Bisgaard fortælle om sin forskning i, om der sker kønsdiskrimination i Familieretshuset, og vi skal møde en far, der fortæller om sin oplevelse med skilsmisse.

Deltagere: Forsker Mette Bisgaard, Philip Amlani Hansen, Jacob Engmose Astrup, Direktør i Mandecentret.

12.00-12.30 Mænd og ensomhed

Oplæg v. Forum for Mænds Sundhed.

Undersøgelser viser, at ensomhed blandt mænd er et stort problem, selvom mændene selv måske ikke taler så meget om det. Hvad er årsagerne til ensomheden, hvordan finder vi frem til de ensomme mænd og ikke mindst hjælper dem ud af ensomheden?

Deltagere: Sekretariatsleder i Forum for Mænds Sundhed, Mie Møller Nielsen

12.30-13.00 Status på den øremærkede barsel

Oplæg/Paneldebat v. Forum for Mænds Sundhed.

Den øremærkede barsel har nu været indført i over et år og vi tager en kort status på dens succes. Hvor mange benytter barslen, hvad ser fædrene (og mødrene) som de primære barrierer, og hvordan kan vi som organisationer, civilsamfund og politisk støtte op om barslen fremadrettet?

Deltagere: Projektansvarlig ”Far for livet” Tobias Siiger Prentow og forskere fra CBS/KU.

13.15-13.30 Stand-up v. Tjelle Vejrup.

13.30-13.45 Overgang til næste panelsamtale v. Sebastian Lynggaard.

13.45-14.45 Mænd i Bevægelse: Et historisk og nutidigt blik på mandefællesskaber i forandring.

Panelsamtale v. DareGender.

Sideløbende med 1970’ernes kvindebevægelse brød mandebevægelsen i Danmark igennem omkring 1975, og var et udtryk for mænds støtte til kvindefrigørelsen og et forsøg på at ændre mænds indbyrdes samspil. Sammenligneligt med kvindebevægelsen organiserede mandebevægelsen sig i basisgrupper og mænd deltog på ølejre i Danmark med det formål både at udfordre den traditionelle manderolle og ændre samfundets opfattelse af maskulinitet. Det udmøntede sig blandt andet i en afstandstagen til manden som den primære økonomiske forsørger af familien, et ønske om at afstigmatisere mænds følelsesliv og en større anerkendelse af manden som omsorgsperson.

Hvordan gik det projektet, og hvordan ser samtalen, og ikke mindst udfordringerne, ud for mænd anno 2023?

Deltagere: Forfatter Hans-Otto Loldrup, DareGender projektleder for mandegrupperne Jeppe Trolle Linnet, Alexander Gosvig Pedersen

15.00-16.00 Hvem griber unge mænd?

Paneldebat v. KVINFO.

Mange er bekymrede for de unge mænd. De sakker bagud på karaktererne. De får lavere uddannelse end de unge kvinder og nogle forlader skolesystemet helt uden en uddannelse. Nogle ender i arbejdsløshed, andre i vold og kriminalitet og andre igen bliver opslugt af kvindehad på nettet.

For nogle unge mænd er tidens fokus på køn og ligestilling en frigørelse, der giver mulighed for at være mand på en anden måde. Andre oplever den som et angreb og en mistænkeliggørelse af mænd.  

Hvad skal der til for at tackle unge mænds udfordringer og hvordan kan man gribe dem, inden de ender i problemer?

Deltagere: MF og ligestillingsordfører for Dansk Folkeparti Mikkel Bjørn, MF for Socialistisk Folkeparti Sigurd Agersnap, Medlem af Borgerrepræsentationen (R), Københavns Kommune Emil Moselund samt politisk seniorkonsulent i KVINFO Alexander Andersson som moderator.

16.00-16.15 Afrunding v. Sebastian Lynggaard.

16.15-17.00 Cafeen er åben – mulighed for at drikke en øl/kaffe og tale med arrangører og hinanden. Tak for i år!