Hvad kan jeg blive 620x418-1
Foto: Maja Theodoraki

Hvad kan jeg blive? Sæt køn på skoleskemaet

“Drenge og pigers muligheder er de samme i Danmark, og det er ikke dit køn, der skal definere dine muligheder, din karriere og dit liv.”

Den sætning har du sikkert hørt flere gange. Spørgsmålet er, om den er sand.

Tilbud til skoler: Vil I arbejde med køn og elevers drømme om fremtiden?

KVINFO inviterer skoler til at være med i projektet Hvad kan jeg blive? Det er et tværfagligt undervisningsforløb om køn, ligestilling og fremtidsdrømme, som kommer til at forløbe i 2024.

Behov for forandring

Forskellen på drenge og pigers karakterer vokser. Danmark har samtidig en høj grad af kønsopdeling på arbejdsmarkedet. Og kun få ændringer er sket i unges uddannelsesvalg de seneste 20 år.

Der er brug for et nyt blik på køn og ligestilling, så vi udvider børns muligheder og gør plads til deres fremtidsdrømme allerede fra indskolingen. KVINFO arbejder for, at børn kan drømme om at blive tømrer, sygeplejerske, ingeniør og direktør – uanset køn.

Det kræver en kulturændring, og den kan danske skoler nu blive en del af.

Skab forandringen i klassen

Skoler kan deltage i online tværfaglige undervisningsforløb i fagene dansk, matematik, historie og billedkunst samt temaerne Job og uddannelse og FN’s Verdensmål.

Forløbene er målrettet indskoling og mellemtrin. Formålet er at øge elever og læreres viden om køn og ligestilling, at give redskaber til at udfordre de kønsstereotyper, der påvirker vores selvforståelse og uddannelsesvalg, og at eleverne selv undersøger og udvider deres interesser, kompetencer og fremtidsdrømme.

Der bliver også udviklet redskaber målrettet skoleledelsen til at understøtte arbejdet med køn og ligestilling.

Forløbene bliver tilgængelige online for skoler i maj 2024. De udvikles i samarbejde med Sex & Samfund, Den Grønne Friskole og Amager Fælled Skole og med faglig sparring fra Københavns Professionshøjskole og Danmarks Pædagogiske Universitet.

Bliv en del af projektet

For at projektet kan lykkes, har vi brug for en umiddelbar interessetilkendegivelse fra skoler rundt omkring i landet.

Hvis du som lærer eller skoleleder kunne have lyst til at deltage med en skole eller en enkelt klasse, så send en mail til kvinfo@kvinfo.dk.

Læs mere om KVINFOs tidligere pilotprojekt om køn, skole og uddannelse på dette link.