Viden

Køb KVINFOs vidensydelser

VAERKTOEJ-Mentornetvaerk
Som videnscenter for køn og ligestilling har vi i KVINFO ny og forskningsbaseret viden, som kan bruges til for eksempel at arbejde med sexisme og seksuel chikane på arbejdspladser. Du finder vores vidensydelser her.

Mere information og specifikke tilbud

Kontakt os for at få mere information om, hvordan KVINFOs vidensydelser kan bruges i dit arbejde med køn og ligestilling. Eller for at få et konkret og specifikt tilbud, for eksempel på en undersøgelse af sexisme og seksuel chikane.

Skriv til os på: kvinfo@kvinfo.dk

Har din arbejdsplads brug for at få indsigt i omfanget af sexisme kolleger og chefer imellem? Er din organisation i gang med at lægge strategi for, hvordan I undgår forskelsbehandling på baggrund af køn? Er du en leder, som arbejder for bedre at kunne rekruttere og fastholde mange forskellige slags ansatte?

KVINFO kan bidrage til arbejdet. Fælles for alle vidensydelserne er, at de er baseret på forskning og undersøgelser. De giver dig viden og værktøjer af høj kvalitet.

Værktøjerne og ydelserne er udviklet for at kunne forstå problematikker, hvor køn og ligestilling er afgørende for udfordringen eller kan spille en væsentlig rolle for at løse et problem. Her får du et overblik over ydelserne.

 

 

 

Undersøgelser af sexisme, seksuel chikane og forskelsbehandling på baggrund af køn

KVINFO udfører undersøgelser for virksomheder og organisationer, der vil kende omfanget af sexisme, seksuel chikane og/eller forskelsbehandling på baggrund af køn til bunds.

En undersøgelse foretaget af KVINFO munder ud i en rapport med analyse og anbefalinger.

Du kan danne dig et indtryk af undersøgelsesarbejdet ved at bruge linket nedenfor. Nedenfor kan du også klikke dig frem til anbefalinger for, hvordan sexisme og relaterede problemer bedst og mest effektivt undersøges.

VAERKTOEJ-Genderlab

GenderLAB styrker både trivsel og bundlinje

Undersøgelser viser, at mangfoldige og ligestillede samfund er stærkere, mere tilpasningsdygtige, mere fredelige og i højere vækst. Det samme gælder virksomheder, organisationer og institutioner.

Et GenderLAB kan gøre netop det. Det er et laboratorium, hvor en virksomhed eller organisation analyserer og udreder det problem, samtidig med at det bliver klarlagt, hvilke bias, normer og blinde vinkler der forhindrer virksomheden eller organisationen i at få øje på eller løse problemer i bredere forstand.

På den måde gør GenderLAB to ting på en gang: Skaber forandring i forhold til den udfordring, som i første omgang kom på dagsordenen. Og bidrager til, at virksomheden eller organisationen bliver bedre til at identificere og håndtere andre og måske nye udfordringer.

Navnet afslører, at spørgsmål om køn og ligestilling er centrale i metoden. Det sker på to forskellige måder: Hvis køn og ligestilling er omdrejningspunkter for selve problemet. Og hvis køn og ligestilling er væsentlige faktorer i forhold til at løse en problemstilling.

VIDEN-repraesentation-i-Politik

Mangfoldighedsnetværk for praktikere

Arbejder du i praksis med at sikre mangfoldighed og ligestilling på din arbejdsplads eller blandt jeres medlemsorganisationer? Eller er du ansvarlig for mangfoldighed i virksomhedens udvikling af produkter og tilbud? Har du til opgave at omsætte virksomhedens mangfoldighedsstrategi til konkret handling?

Mangfoldighedsnetværket for praktikere er et fagligt fællesskab, som giver den nyeste viden og værktøjer på området og samtidig sikrer plads til fortrolig erfaringsudveksling.