Om Kvinfo

KVINFO er Danmarks videns- og udviklingscenter for køn, ligestilling og mangfoldighed. Vi er samlingsstedet for forskning, viden og information om den moderne ligestillingsdiskussion. Nationalt og Internationalt.

  • Vision: KVINFOs vision er et frit og ligestillet samfund. Med frit menes et samfund, der ikke er begrænset af strukturer, normer og stereotyper om køn, som udgør en barriere for, at det enkelte individ kan realisere sit fulde potentiale. Med Ligestillet menes lige muligheder og rettigheder for at deltage på lige fod i samfundet, uanset køn.
  • Mission: KVINFOs mission er på et vidensbaseret grundlag at kvalificere debat og fremme ligestilling i en aktuel kontekst gennem formidling, partnerskaber og innovative projekter – nationalt og internationalt.

Dokumenter

Hent KVINFO’s strategi 2018 – 2020 HER

Hent KVINFO’s Årsberetning 2016 HER

Hent KVINFO’s vedtægter HER

Ønsker du at læse tidligere årsrapporter eller andre dokumenter, så skriv da venligst en mail til kvinfo@kvinfo.dk

KVINFO blev oprettet som selvejende institution under kulturministeriet i 1987. Den daglige ledelse varetages af direktør Henriette Laursen. Den overordnede ledelse varetages af en bestyrelse med Camilla Hersom som bestyrelsesleder.

Se bestyrelsens øvrige medlemmer

Arbejdsområder

Der er ca 25 ansatte. KVINFOs aktiviteter varetages i 4 arbejdsområder.

Afdelingen for Køn og Etnicitet – Mentornetværket og PIFT
MENA-afdelingen – Mellemøsten og Nordafrika
Videnscentret
Web og kommunikation

Kort om kvinfos historie

KVINFO blev oprettet i 1987 som selvstændig institution på forsøgsbasis. Men historien går tilbage til 1964. Siden den gang er der sket meget med både ligestilling og institutionen KVINFO.

Læs mere om KVINFOs historie her