Værktøjer

GenderLAB: Trivsel og bedre bundlinje

VAERKTOEJ-Genderlab
Brug et GenderLAB til at sikre både trivsel og bedre bundlinje med innovative værktøjer og kulturforandring. Denne side præsenterer principperne i et GenderLAB, hvad det kan gøre for din virksomhed, og hvordan processen foregår.

Laboratorium for holdbare løsninger

GenderLAB er et laboratorium, der kombinerer Design Thinking og normkritik for at skabe innovative, konkrete og holdbare løsninger på komplicerede udfordringer og problemer.

GenderLAB er udviklet af KVINFO og Copenhagen Business School (CBS) i samarbejde med The Royal Institute of Technology (KTH) i Stockholm and The GODESS Institute på Hanken School of Economics i Helsinki.

Har din virksomhed brug for at kunne rekruttere bredere? Arbejder din organisation for at kunne fastholde medarbejdere? Vil du skabe et mere rummeligt arbejdsmiljø for alle medarbejdere i dit firma?

GenderLAB er en workshopproces, som på kort tid analyserer, idéudvikler og formulerer løsninger, samtidig med at deltagerne bliver trænet i at visualisere, samskabe og forandre begrænsende bias.

GenderLAB giver både nye vinkler på jeres aktuelle udfordringer og innovative værktøjer til kulturforandring, som kan ses både på bundlinjen og på graden af trivsel. Hvordan det hænger sammen kan du se på 1 minut og 17 sekunder i denne film:

Invester i diversitet allerede i dag

Find ud af, hvordan et GenderLAB kan hjælpe netop din arbejdsplads, og få et uforpligtende tilbud:

Ring eller skriv til KVINFOs projektleder Rebekka Mahler.

Tlf.: +45 50 76 33 76

Mail: rebekka.mahler@kvinfo.dk

Det får du ud af GenderLAB

Kom med en udfordring. Gå hjem med en løsning. Sådan kan man helt kort beskrive den proces, som et GenderLAB er.

Processen analyserer og udreder det problem, I står med, samtidig med at I får klarlagt, hvilke bias, normer og blinde vinkler der forhindrer jer i at få øje på eller løse problemer i bredere forstand.

På den måde gør GenderLAB to ting for dig og din virksomhed eller organisation: Skaber forandring i forhold til den udfordring, som I i første omgang ville arbejde med. Og bidrager til, at I bliver bedre til at identificere og håndtere andre og måske nye udfordringer.

I GenderLAB kan du både udfordre dig selv og samskabe en ny kultur i din organisation. I får værktøjer til at analysere og gentænke de normer og bias, som begrænser organisationen i forhold til at arbejde effektivt med jeres udfordringer og at skabe positiv forandring.

Når du og din virksomhed eller organisation har været igennem et GenderLAB, har I en afprøvet og implementerbar løsning på jeres udfordring. Det kan være en projektbeskrivelse, en strategi, en kampagneidé eller et organisationsudviklingsforløb.

GenderLAB giver jer samtidig værktøjer og færdigheder til at kontinuerligt arbejde med de normer, der former og begrænser eller udvikler din hverdag og din organisation.

Invester i mangfoldighed

Undersøgelser viser, at mangfoldige og ligestillede samfund er stærkere, mere tilpasningsdygtige, mere fredelige og i højere vækst. Det samme gælder virksomheder, organisationer og institutioner.

Ved at arbejde ambitiøst og konkret med diversitet i din virksomhed eller organisation, kan I sikre den på lang sigt og samtidig løse specifikke problemstillinger her og nu. Det kan I gøre ved at investere i et GenderLAB.

Ligestilling og mangfoldighed er muligvis selve kernen i den udfordring, I ønsker at arbejde med. Men ikke nødvendigvis. Problemstillingen kan handle om noget helt andet, men køn og ligestilling kan vise sig at være en nøgle til at skabe forandring.

På den måde er mangfoldighed både mål og værktøj i denne proces.

Digitalt værktøj

KVINFO har udviklet guides til at benytte sig af GenderLAB-værktøjet online. Vi bruger dem selv i internationalt arbejde, når det er umuligt at afvikle et lab fysisk.

Du finder guiden på engelsk på dette link.

På dette link finder du guiden på arabisk.

Sådan fungerer GenderLAB

GenderLAB er et laboratorium, hvor der eksperimenteres, tænkes utraditionelt og afprøves løsninger.

Din virksomhed eller organisation får en nøje tilrettelagt proces, som tager hensyn til jeres behov, benytter den nyeste forskning og guider jer gennem brainstorm, analyse, design, afprøvning og frem til den løsning, som I kan sætte i værk i morgen.

Først bliver udfordringer og problemer sat under lup, diskuteret og analyseret. Så følger arbejdet med at udvikle løsninger, der kan skaleres, implementeres og måles. Begge dele sker i samspil mellem viden og praksis.

I bliver trænet i at visualisere og udforske nye muligheder. Samtidig inddrages eksperter og andre aktører med forskellige baggrunde og fra forskellige sektorer. Det sikrer diversitet i perspektiver, identiteter og roller og dermed kreativitet og kvalitet i idéudvikling og løsninger.

På kort sigt får I en løsning eller forandring, som er parat til at blive implementeret. På lang sigt får I værktøjer og færdigheder til at kontinuerligt arbejde med de normer, der former og begrænser eller udvikler din hverdag og din organisation.