Værktøjer

KVINFOS MENTORNETVÆRK

VAERKTOEJ-Mentornetvaerk
Formålet med KVINFOs mentornetværk er at støtte kvinder med flygtninge- og indvandrerbaggrund i at komme i job eller uddannelse.

KVINFOs mentornetværk henvender sig til kvinder med flygtninge- og indvandrerbaggrund, med lille eller ingen arbejdserfaring i Danmark.

Formålet er at støtte kvinderne i at komme i job eller uddannelse. Det sker gennem at matche dem med en mentor – og det virker.

Resultater

Mentorforløbene hjælper mange mentees i job eller i uddannelse og med at blive bedre til dansk.

Find de nyeste nøgletal fra evalueringerne af mentorforløbene i 2022 her.

FORSKNINGSBASERET TILGANG

KVINFOs tilgang til mentoring er anerkendt af Ligestillingsministeriet, EU, OECD, UNESCO og OSCE.

Udgangspunktet for mentorforløbene er:

  • Frivillighed, lighed, tillid og respekt mellem mentee og mentor
  • Viden om det danske arbejdsmarked og arbejdskultur
  • Troen på sig selv og egne kompetencer.

Forskning viser, at en del kvinder med flygtninge- og indvandrerbaggrund oplever en række barrierer. Det kan for eksempel være utilstrækkelige danskkundskaber, mangel på netværk og manglende viden om det danske arbejdsmarked. Sammen arbejder mentee og mentor for, at mentee kan bryde disse barrierer.

Læs mere om, hvordan du kan blive mentor.

LOKALT TIL STEDE

KVINFOs mentornetværk udvikles og udvides løbende. Netop nu er vi til stede i fire byer i Danmark:

  • Aarhus
  • Svendborg
  • Slagelse
  • København.

I alle fire byer er mentorindsatserne placeret i udsatte boligområder. Her samarbejder vi med de boligsociale helhedsplaner og jobcentrene om at få flere kvinder i job eller uddannelse.

Læs mere om de lokale mentornetværk.

Klik her og få et overblik over en lang række tilbud og ressourcer på tværs af Danmark, til mentor/mentees-samarbejdet.