Værktøjer

Mentornetværk for beskæftigelse

VAERKTOEJ-Mentornetvaerk
KVINFOs mentorarbejde har som mål at støtte kvinder med flygtninge- og indvandrerbaggrund i at komme i job eller uddannelse. Metoderne kan også støtte andre målgrupper.

Berømt og vidt udbredt mentornetværk

Siden begyndelsen i 2002 har KVINFOs mentormetode fået både ros og udbredelse. For eksempel har Ligestillingsministeriet, EU’s Commission for Employment, OECD, ILO, UNESCO og OSCE udnævnt det til best practice inden for mentoring, netværk og empowerment af såkaldt marginaliserede kvinder.

Mentornetværket har søsterprogrammer i flere end 30 lande og har samarbejdet med blandt andre IBM, DJØF, Novo Nordisk IT og 3F.

Få mere viden om metoden: Ring eller skriv til KVINFOs medarbejder Beatriz Hernandez De Fuhr. Tlf.: +45 50 76 33 76. Mail: beatriz-hernandez@kvinfo.dk.

KVINFOs Mentornetværk er et multi-prisvindende værktøj, som bringer kvinder med flygtninge- og indvandrerbaggrund tættere på job og uddannelse. Det sker i respekt- og tillidsfulde forløb mellem mentee og mentor og ved at arbejde med de barrierer, som forskningen viser, at denne målgruppe særligt oplever.

Enkel idé med dokumenteret effekt

To ganske enkle principper udgør grundlaget i KVINFOs mentormetode. Den første er, at frivillighed, lighed, tillid og respekt er afgørende for, at parløbet mellem mentee og mentor fungerer.

Den anden er, at hvis man skal have et job, så er det afgørende at kende arbejdsmarkedet godt, både hvad angår generelle strukturer og lokalt der, hvor man søger job. Og ikke mindst at man selv er overbevist om, at man har både kompetencer og muligheder for at få job.

Det er de principper, som KVINFO siden 2002 år har brugt som grundlag for tusindvis af forløb, hvor mentees og mentorer samarbejder om, at mentee får job eller uddannelse eller begge dele. Og det virker.

Åbner døren til arbejdsmarkedet

Arbejdet i KVINFOs mentornetværk henvender sig til kvinder med anden etnisk baggrund end dansk, og som har lille eller ingen erfaring med finde og have et arbejde her i landet.

Mentorerne er personer, som kender arbejdsmarkedet godt og – ikke mindst – som kender det lokalområde, hvor mentee bor og prøver at få arbejde.

I mentorforløbet samarbejder mentee og mentor, sådan at mentee over tid bliver introduceret til arbejdsmarkedet i praksis. Mentor bruger sine egne erfaringer og ofte også sine kontakter. Mange mentorer i KVINFOs mentornetværk er aktive i forskellige dele af deres lokale hverdag – på arbejde, i foreninger og klubber og som frivillige – og har således ofte en bred og aktiv kontaktflade, som kan komme mentee til gavn.

Dette er afgørende for, at mentee kommer i arbejde eller praktik. Både praktiske erfaringer og undersøgelser viser, at mentees baggrund, uddannelse og motivation kun er et enkelt element i at komme i beskæftigelse. Et andet og vigtigt er at finde ud af, hvordan arbejdsmarkedet fungerer, og ikke mindst hvordan de uskrevne og uformelle regler er.

Hvordan bliver jeg mentor?

Vil du være med til at nedbryde de barrierer, som kvinder med flygtninge- og indvandrerbaggrund møder?

Så kan du blive mentor.

Du kommer til at dele din viden om jobsøgning og ansættelser og dermed støtte mentee i selv at åbne nye døre og blive en del af arbejdsmarkedet.

Kontakt den lokale koordinator, som taler med dig om, hvad du kan bidrage med, finder et godt match mellem dig og en mentee og inviterer til infomøde, hvor du vil får en masse viden og værktøjer til et godt mentorforløb.

Du finder alle koordinatorer og deres kontaktinformation nederst på siden.

SAMARBEJDE OVER FIRE TIL 12 MÅNEDER

Før mentee og mentor begynder at mødes, er de sat sammen – matchet – af koordinatorer med både teoretisk og praktisk viden om godt mentorskab og lokale forhold og muligheder.

Mentee og mentor mødes cirka to timer om måneden i en periode fra fire til 12 måneder. På møderne taler de om erfaringer med jobsøgning, ansættelsessamtaler, arbejdskultur, og jobmuligheder.

Samtidig er det også muligt at indgå et mentor-match, hvor der fokuseres mere på sociale mål, fordi mentee først og fremmest har behov for at få fodfæste i det danske samfund. Det kan eksempelvis være for at forbedre sine danskkundskaber eller få støtte til at opbygge nye sociale kontakter og netværk, fordi familie, venner og bekendte bor langt væk.

Her finder du KVINFOs mentornetværk

Mentorforløbene er rodfæstet i lokalområdet og har formelle aftaler med det lokale indsatser for at bringe så mange mennesker som muligt i arbejde.

Jobcentre og boligsociale helhedsplaner er således partnere for KVINFOs mentorarbejde.

Netværket findes i fem byer spredt over Danmark: