Værktøjer

Mangfoldighed i praksis Masterclass

masterclass kvinfo.dk
KVINFOs Mangfoldighed i praksis Masterclass tilbyder viden, ekspertise og faglig refleksion til personer, som arbejder professionelt med diversitet på danske arbejdspladser.

Tilmeld dig Mangfoldighed i praksis Masterclass

Klik her og tilmeld dig

Pris: 10.500 kr. ekskl. moms

Forplejning er inkluderet

Der er begrænsede pladser

Du kan få mere viden og svar på spørgsmål ved at kontakte Julie Lykke Nielsen:

Tlf.: +45 50 76 33 55

Mail: julie.lykke.nielsen@kvinfo.dk

eller

Henriette Laursen

Tlf.: + 45 28 11 10 93

Mail: henriette.laursen@kvinfo.dk

MANGFOLDIGHED I PRAKSIS – Masterclass

Arbejder du med at sikre mangfoldighed og ligestilling på din arbejdsplads? Og vil du gerne klædes på med vidensbaserede metoder, der virker, når du skal omsætte jeres diversitetsstrategi i praksis?

Så skal du tilmelde dig KVINFOs Mangfoldighed i Praksis Masterclass.

Masterclassen introducerer dig for de mest centrale tematikker inden for diversitetsarbejdet og faciliteres af KVINFOs direktør Henriette Laursen. På Masterclassen kombineres oplæg fra førende eksperter og praktikere på feltet med øvelser, hvor man som deltager får mulighed for at relatere metoderne til ens eget arbejde.

Masterclassen består af fire halvdagsseminarer á 4,5 timer hver:

1. REKRUTTERING OG BIAS

Hvordan kommer vi bias i rekruttering til livs?

Sted: KVINFO, Christians brygge 3, 1219 København K

Tid: Fredag d. 27. oktober 2023, kl. 9.00-14.00

2. ARBEJDSPLADSKULTUR- OG NORMER

Hvordan skaber vi en inkluderende arbejdspladskultur med god trivsel, fastholdelse af dygtige medarbejdere og talentudvikling?

Sted: KVINFO, Christians brygge 3, 1219 København K

Tid: Fredag d. 1. december 2023, kl. 9.00-14.00

3. INKLUSION AF ALLE I DIVERSITETSARBEJDET

Hvordan integrerer vi et intersektionelt perspektiv i vores praktiske diversitetsarbejde?

Sted: KVINFO, Christians brygge 3, 1219 København K

Tid: Onsdag d. 31. januar 2024, kl. 9.00-14.00

4. SEXISME OG SEKSUEL CHIKANE

Hvordan forebygger og håndterer vi krænkende adfærd på arbejdspladsen?

Sted: KVINFO, Christians brygge 3, 1219 København K

Tid: Onsdag d. 28. februar 2024, kl. 9.00-14.00

DET FÅR DU UD AF AT DELTAGE I MASTERCLASSEN

  • Du klædes på med konkret forskningsbaseret viden og praksisnære værktøjer og metoder inden for fire centrale tematikker i arbejdet med at sikre mangfoldighed og ligestilling på arbejdspladser.
  • Du bliver undervist af KVINFOs direktør, Henriette Laursen samt en række førende eksperter og praktikere på feltet.
  • Masterclassen giver desuden en unik mulighed for sparring og netværk med kollegaer i andre virksomheder og organisationer.
  • Efter endt Masterclass kan du fortsætte i Mangfoldighed i praksis Netværk, som er et fagligt fællesskab for mangfoldighedspraktikere.

HVEM KAN DELTAGE I MASTERCLASSEN?

Masterclassen er for dig, der arbejder med den praktiske udførsel af mangfoldigheds- og ligestillingsarbejdet på din arbejdsplads. Du kan fx sidde i en HR-funktion med ansvar for din virksomheds DE&I-arbejde, men diversitetsarbejdet kan også være én blandt flere opgaver, du løser i det daglige.

Masterclassen er relevant både for medarbejdere fra store og små virksomheder samt fra offentlige institutioner og andre organisationer.

Du kan også få mere viden og svar på spørgsmål ved at kontakte Julie Lykke Nielsen:

Tlf.: +45 50 76 33 55

Mail: julie.lykke.nielsen@kvinfo.dk

eller

Henriette Laursen

Tlf.: + 45 28 11 10 93

Mail: henriette.laursen@kvinfo.dk