Om Kvinfo

KVINFO er Danmarks videnscenter for køn og ligestilling KVINFO arbejder i krydsfeltet mellem viden, politik og praksis. Som videnscenter for køn og ligestilling skaber vi overblik over forskning og viden på området og bringer denne viden i spil bredt til beslutningstagere, medier, virksomheder, organisationer og offentlighed i Danmark og internationalt. Vi omsætter viden til forandring ved at udvikle redskaber og løsninger på konkrete udfordringer, der vedrører køn.

Vi ser det som vores forpligtelse at skabe offentlig værdi ved for eksempel at påpege og respondere på væsentlige samfundsudfordringer, som vedrører køn og ligestilling direkte, eller hvor viden om køn er en nøgle til at skabe forandringer.

Vision

KVINFOs vision er et frit og ligestillet samfund. Med frit menes her et samfund, hvor strukturer, normer og stereotyper om køn understøtter individet i at  udfolde sit fulde potentiale. Med ligestillet menes lige muligheder og rettigheder for at deltage på lige fod i samfundet, uanset køn.

Mission

KVINFOs mission er på et vidensbaseret grundlag at kvalificere samfundsdebat og -forandringer og at fremme ligestilling i en aktuel kontekst nationalt og  internationalt. Gennem udvikling og anvendelse af redskaber, vidensformidling og fortalervirksomhed bidrager vi til norm-, kultur- og strukturændringer.

KVINFO er en selvejende institution med egen bestyrelse. Den daglige ledelse varetages af direktør Henriette Laursen.

Se bestyrelsens medlemmer på dette link.

Arbejdsområder

KVINFO har godt 25 ansatte, som arbejder indenfor disse områder:

Job i KVINFO

KVINFO is looking for an experienced programme advisor.

KVINFOs historie

KVINFO blev først etableret på forsøgsbasis med midler fra Undervisningsministeriet, Kultur- og Socialministeriet samt tipsmidler i 1982. Efter en positiv evaluering i 1986 blev KVINFO oprettet som selvstændig selvejende institution under Kulturministeriet i 1987.

Læs mere om KVINFOs historie via dette link.

 

Foto: Wakeup Call hos KVINFO om parallelsamfund med forfatterne Sara Omar og Morten Pape. Marts 2020.