værktøjer

MANGFOLDIGHED I PRAKSIS – Netværk

netværk kvinfo.dk
KVINFOS MANGFOLDIGHED I PRAKSIS NETVÆRK TILBYDER VIDEN OG FAGLIG SPARRING OG REFLEKSION TIL PERSONER, SOM ARBEJDER PROFESSIONELT MED DIVERSITET PÅ DANSKE ARBEJDSPLADSER.

Tilmeld dig Mangfoldighed i praksis Netværk

Klik her og tilmeld dig

Pris: 8.200 kr. ekskl. moms for 1 års medlemskab

Der er løbende optag i netværket

Du kan få mere viden og svar på spørgsmål ved at kontakte:

Rikke Voergård-Olesen:

Tlf.: +45 50 76 33 73

Mail: rikke.voergaard-olesen@kvinfo.dk

Arbejder du i praksis med at sikre mangfoldighed og ligestilling på din arbejdsplads eller blandt jeres medlemsorganisationer? Eller er du ansvarlig for mangfoldighed i virksomhedens udvikling af produkter og tilbud? Og har du brug for et faglig fællesskab med ligesindede?

Så tilmeld dig Mangfoldighed i praksis – Netværk.

Netværket er et fagligt fællesskab, hvor fortrolig erfaringsudveksling med fagfæller er i centrum samtidig med, at du opdateres på den nyeste viden og værktøjer på diversitetsområdet.

HVORDAN FOREGÅR DET?

Netværket mødes en gang i kvartalet i tre timer på KVINFO. Henriette Laursen, KVINFOs direktør faciliterer netværksmøderne. Emnerne varierer fra eksempelvis ubevidste bias, rekruttering og fastholdelse, over inkluderende og normkritisk ledelse til innovation gennem diversitet. Hvert møde består af et fagligt indspark i form af oplæg og dialog med en relevant praktiker eller forsker på feltet og af fortrolig erfaringsudveksling blandt medlemmerne.

Faglig sparring foregår bl.a. ved erfaringsudveksling i mindre grupper med udgangspunkt i konkrete emner og udfordringer medlemmerne bringer til bordet, samt ved at medlemmer fremlægger en konkret problemstilling fra arbejdet med mangfoldighed på medlemmets arbejdsplads eller organisation, som de øvrige medlemmer giver sparring på.

DET FÅR DU UD AF AT DELTAGE I NETVÆRKET

  • Netværket giver dig en unik mulighed for sparring og netværk med ligesindede mangfoldighedspraktikere i andre virksomheder, organisationer og institutioner.
  • Du får et fortroligt rum til at drøfte konkrete udfordringer i mangfoldighedsarbejdet samt lære af andre.
  • Du klædes på med den nyeste faglige viden på feltet med specifikt fokus på konkrete værktøjer og praksisnære metoder. Danske og internationale eksperter og praktikere giver oplæg på netværksmøderne og står således for relevant opkvalificering og udvikling af faglige kompetencer.
  • Netværket skaber faglige relationer mellem medlemmerne, der rækker ud over netværket, og som kan udgøre en ressource i det daglige arbejde.

HVEM KAN DELTAGE I NETVÆRKET?

Mangfoldighed i praksis-Netværk er for dig, der arbejder med den praktiske udførsel af mangfoldigheds- og ligestillingsarbejdet på din arbejdsplads, hvad end det er i forhold til det interne arbejdsmiljø eller i jeres produktudvikling. Netværket er relevant både for medarbejdere fra store og små virksomheder samt fra offentlige institutioner og andre organisationer.

Netværket er fx relevant for dig, der har gennemført Mangfoldighed i praksis Masterclass og har brug for fortsat faglig sparring og kompetenceudvikling i et fortroligt rum. Det er også muligt at tilmelde sig netværket uden først at have deltaget i Masterclassen.

Det er et krav, at medlemmerne arbejder praksisnært med at sikre ligestilling og mangfoldighed på egen arbejdsplads eller blandt medlemsorganisationer og ikke eksempelvis er ekstern konsulent.

Du kan få mere viden og svar på spørgsmål ved at kontakte netværkskoordinator:

Rikke Voergård-Olesen

Tlf.: +45 50 76 33 73

Mail: rikke.voergaard-olesen@kvinfo.dk