Om KVINFO

Ledige stillinger

Vi søger en barselsvikar til stillingen som økonomichef

Barselsvikar: Økonomichef

KVINFO – Videnscenter for køn og ligestilling søger en barselsvikar til stillingen som økonomichef

KVINFO arbejder i krydsfeltet mellem viden, politik og praksis. Som videnscenter for køn og ligestilling skaber vi overblik over forskning og viden på området og bringer denne viden i spil bredt til beslutningstagere, medier, virksomheder, organisationer og offentligheden i Danmark og internationalt. Vi omsætter viden til forandring ved at udvikle værktøjer og løsninger på konkrete udfordringer, der vedrører køn.

KVINFO er en institution i stor udvikling, både nationalt og internationalt. Som økonomichef får du mulighed for både at bidrage til, og præge denne rivende udviklingsproces.

Arbejdsopgaver

Som økonomichef vil du have faglig – og personaleledelse for et team bestående af en økonomimedarbejder, en controller og en IT ingeniør. Du vil desuden være en del af ledergruppen med reference til direktøren. Du har det overordnede ansvar for økonomifunktionen og balancerer hjemmevant mellem den daglige drift, personaleledelse og driftsøkonomiske analyser og ledelsesrapporteringer. Du skaber gennemsigtighed i tallene med blik for den strategiske udvikling.

Som økonomichef har du ansvaret for de driftsmæssige og administrative funktioner, der blandt andet omfatter:

 • Regnskab og budgettering
 • Økonomisk projektadministration
 • Personale- og lønadministration
 • Arbejdsmiljøområdet
 • It-sikkerhed og administration
 • Bygningsdrift

Kvalifikationer

KVINFO søger en chef, der har erfaring med kompleks økonomistyring og med indgående kendskab til de fællesstatslige it-systemer. Det er vigtigt, at du er både robust og empatisk, og at du kan indgå i et levende og kreativt miljø, hvor der lægges vægt på medindflydelse og gode samarbejdsrelationer mellem ledelse og medarbejdere.

Hvis du ikke har erfaring med personaleledelse er du velkommen til at søge alligevel.

Du har en relevant akademisk uddannelse på kandidatniveau. Det kunne være cand.oecon., cand.scient.pol., cand.polit. eller cand.merc.

Vi lægger vægt på, at du har en solid erfaring med:

 • Økonomistyring af statslige institutioner, herunder budget- og bevillingsregler
 • Donor compliance
 • De fællesstatslige it-systemer
 • Økonomisk administration af projekter
 • Personalejura og/eller HR, herunder, statens løn- og personaleregler
 • It- og bygningsdrift.

Og ikke mindst

 • Evner at håndtere mange forskelligartede opgaver og projekter
 • Stærke samarbejdsevner

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen er tidsbegrænset frem til. 1. februar 2023 med mulighed for forlængelse afhængig af barselsperioden. Stillingen ønskes besat pr. 1. marts 2022 eller snarest derefter.

Du bliver ansat som chefkonsulent og aflønnet efter den til enhver tid gældende Akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i Staten. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 % af basisløn og pensionsgivende tillæg. Som arbejdsplads giver vi gode muligheder for, at du kan skabe balance mellem arbejde og fritid.

Ansøgning

Vi opfordrer alle kvalificerede kandidater til at søge – uanset etnisk baggrund, køn og kønsidentitet, seksuel orientering, handicap, religion eller alder.

Send din ansøgning og cv samt anden relevant dokumentation elektronisk i en samlet pdf til personale@kvinfo.dk og anfør økonomichef i emnefeltet.

Ansøgningsfrist er den 16. januar 2022. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 3 og 4 2022.

Vil du vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte Mariam Mani på tlf. nr. 50 76 33 57 eller læse mere på www.kvinfo.dk

Du kan læse mere om KVINFO her