Om KVINFO

KVINFOs historie

Fra samling af litteratur til løsninger på aktuelle køns- og ligestillingsspørgsmål. Her kan du læse historien om KVINFO.

KVINFOs rødder går tilbage til 1964, hvor en ansat på Det Kongelige Bibliotek, forfatter, ingeniør og senere æresdoktor ved Roskilde Universitet Nynne Koch, begyndte at specialregistrere kvinderelevant litteratur. Det blev grundstenen for den unikke forskningsoversigt, som KVINFOs bibliotek i mange år lagde rum til.

I dag er KVINFO ikke længere et kvindefokuseret bibliotek men Danmarks videnscenter for køn og ligestilling.

KVINFO bliver selvejet og rykker ud over Danmarks grænser

I 1987 bliver KVINFO oprettet som selvejende institution under Kulturministeriet og med egen bestyrelse, og ud af biblioteket vokser en lang række aktiviteter med formidling af viden om køn og ligestilling som omdrejningspunkt.

Elisabeth Møller Jensen er KVINFOs direktør fra 1990 og frem til 2014. I denne periode bliver KVINFO for alvor sat på Danmarkskortet, når det kommer til at bringe ligestilling ind i den offentlige samtale.

Samtidig begynder KVINFO at samarbejde med partnere internationalt og opbygger et mentornetværk, der støtter kvinder med etnisk minoritetsbaggrund i at komme ind på det danske arbejdsmarked.

Mentornetværket bliver etableret i 2002 og har i årenes løb spredt sig til flere dele af Danmark. I dag er der samarbejdsaftaler i Aarhus, Korsør, København, Odens, Slagelse og Svendborg, ligesom selve metoden bliver brugt i en lang række andre lande.

Ligestilling i Mellemøsten og Nordafrika

Fra 2006 varetager KVINFO dele af Udenrigsministeriets såkaldte Det Arabiske Initiativ, som er forløber for det, der i dag hedder Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram. I dag foregår KVINFOs internationale arbejde hovedsagelig i Mellemøsten og Nordafrika med programmer i Marokko, Tunesien, Egypten, Jordan og Libanon.

Det internationale arbejde forgår i nært samarbejde med lokale, regionale og danske organisationer og er finansieret af Novo Nordisk Fonden, EU og Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram. Du kan læse mere om KVINFOs internationale arbejde på dette link.

Fra bibliotek til videnscenter

KVINFOs bibliotek er i en årrække samlingspunkt for kønsfaglig litteratur, vidensdeling og netværk for organisationer, kønsforskere og ikke mindst folkeskole- og gymnasieelever gennem skoletjenesten eller i forbindelse med opgaveskrivning. Denne del af KVINFOs arbejde ændrer sig markant i 2018.

KVINFOs bibliotek bliver lagt sammen med Det Kongelige Bibliotek den 1. januar 2018. Henriette Laursen er nu direktør, og en ny strategi udarbejdes med henblik på at placere køn centralt i diskussioner, politik og løsninger inden for ligestilling nationalt og internationalt.

Skabe løsninger der sikrer ligestilling

I foråret 2021 vedtager KVINFOs bestyrelse en ny strategi, som sætter yderligere streg under, at institutionen er en anden, end da det kønsfaglige bibliotek var en central del.

Den nye strategi gør det klart, at KVINFO ikke kun formidler viden om køn og ligestilling men også omsætter viden til forandring ved at udvikle redskaber og løsninger på konkrete udfordringer, der vedrører køn.

Du kan læse KVINFOs strategi for 2021-24 på dette link.