Om KVINFO

Støttemedlemmer

KVINFOs støttemedlemmer støtter arbejdet for ligestilling.

Enkeltpersoner kan siden efteråret 2021 blive støttemedlemmer hos KVINFO. Støttemedlemmerne kaldes ligestillingsambassadører.

Støttemedlemmerne har en tættere tilknytning til KVINFOs arbejde end det tidligere har været muligt på individuelt niveau. De får tilsendt viden og værktøjer, som sætter dem i stand til at arbejde individuelt og sammen med andre for ligestilling.

På den måde er støttemedlemskaberne en styrkelse af det arbejde for ligestilling, som KVINFO står for. Støttemedlemmerne understreger den brede tilslutning til arbejdet for ligestilling og KVINFOs opbakning og forankring i samfundet.

Brug dette link for at blive støttemedlem og dermed ligestillingsambassadør.