Camilla Hersom (bestyrelsesleder)
Udpeget af den øvrige bestyrelse.
 
Steen Baagøe Nielsen (vicebestyrelsesleder)
Udpeget af Rektorkollegiet maj 2015 – til og med forårsmøde 2019
Roskilde Universitet
E-mail: baagoee@ruc.dk
 

Christina Fiig
Udpeget af Det Frie Forskningsråd december 2011, genudpeget april 2016 – til og med forårsmøde 2020
Aarhus Universitet
E-mail: cfiig@cas.au.dk

Rasmus Alenius Boserup
Udpeget af DIIS, april 2016 – til og med forårsmøde 2020
DIIS, Dansk Institut for Internationale Studier
E-mail: rab@diis.dk

Lea Friedberg
Udpeget af Kvinderådet, juni 2016 – til og med forårsmøde 2020
Dansk Magisterforening
E-mail: lea.friedberg1@gmail.com

Trine Nielsen
Udpeget af Danmarks Medie- og Journalisthøjskole oktober 2016 – til og med efterårsmøde 2020
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
E-mail: trni@dmjx.dk
 
Anne Jensen
Udpeget af Rektorkollegiet fra foråret 2017 - til og med efterårsmøde 2021
Syddansk Universitet
E-mail: anne.jensen@sdu.dk
 
Jeannette Knudsen
Udpeget af KVINFOs personale april 2018 – til og med forårsmøde 2020
KVINFO