Projekt i Ukraine 2022 300x220-1
Foto: Nico Benedickt, Unsplash
VELKOMMEN TIL webmagasinet KØNFORMATION. HER FINDER DU debatter, tanker, INTERVIEWS OG ANALYSER, OM KØN OG LIGESTILLING.

Nyt projekt: Unge og kønsstereotyper i Ukraine

[English below]

Hvad vil ’køn’ sige for unge i Ukraine? Hvilke kønsstereotyper har magt? Hvilke opfattes positive eller negative?

Det er nogle af spørgsmålene, som KVINFO skal undersøge i et nyt projekt. Formålet med projektet er at finde svar, som kan bruges i arbejdet for ligestilling og kønsretfærdighed i Ukraine og dermed styrke demokratiet.

Kønsretfærdighed er nøglen til demokratisk kultur. Derfor er projektets overordnede formål at forbedre indsatsen for kønsretfærdighed gennem et nyt partnerskab mellem KVINFO og tre stærke, ukrainske kvinderettighedsorganisationer.

Projektet har også komponenter, der handler om at udveksle viden og erfaringer om ligestilling kønsretfærdighed, sætte fokus på unge og bidrage til at udvikle en mere demokratisk kultur.

Stærke samarbejder

KVINFO arbejder sammen med tre ukrainske organisationer om projektet:

Ukrainian Women’s Fund (UWF) er en international velgørenhedsorganisation grundlagt i 2000. UWF yder støtte til civilsamfundsorganisationer i Ukraine, Moldova og Hviderusland. UWF er medlem af International Network of Women’s Funds PROSPERA og Ukrainian Philanthroists Forum. Med støtte fra blandt andet Canada, hjælper UWF kvindelige NGO’er og andre CSO’er med at udvikle kvindebevægelsen, der sigter mod ligestilling mellem kønnene og styrkelse af kvinder i alle livets sektorer.

Insight er en førende LGBTIQ+-organisation i Ukraine. Organisationen bekæmper ulighed ved at yde juridisk rådgivning og beskyttelse og yder samtidig uddannelses- og kulturelle aktiviteter. Insight har også et program for fortalervirksomhed stiller for eksempel psykologisk støtte, medicinsk rådgivning og juridisk støtte til rådighed for LGBTIQ+-personer.

Womens’ Perspectives fremmer ligestilling bredt og støtter kvinders lederskab, bekæmper vold mod kvinder, vold i hjemmet og menneskehandel. Organisationen står blandt andet for undervisningsforløb og juridisk rådgivning til både enkeltpersoner og organisationer.

Projektet er finansieret af New Cooperation Fund under Udenrigsministeriets Demokratifonden med 67.000 euro og løber fra januar til december 2022.

 

New project: Youth and Gender Stereotypes in Ukraine

What does ‘gender’ mean to young people in Ukraine? Which gender stereotypes rule? Which are perceived as positive or negative?

These are some of the questions that KVINFO will investigate in a new project. The purpose of the project is to find answers that can be used in the work for equality and gender justice in Ukraine and thus strengthen democracy.

Gender justice is key to democratic culture. Therefore, the project’s overall purpose is to improve gender justice efforts through a new partnership between KVINFO and three strong, Ukrainian women’s rights organisations. The project aims at exchanging knowledge and experience on gender justice, focusing on youth, and contributing to developing a more democratic culture.

Strong partnerships

KVINFO cooperates with three Ukranian civil society organisations in the project:

Ukrainian Women’s Fund (UWF) is an international charitable organisation founded in 2000. The UWF provides support to civil society organisations in Ukraine, Moldova and Belarus. The UWF is a member of International Network of Women’s Funds PROSPERA and the Ukrainian Philanthropists Forum. With the support amongst others, from Canada, UWF assists women’s NGOs and other CSOs to develop the women’s movement that aims at gender equality and empowering women in all sectors of life.

Insight is the organiser of the 8th March celebrations and a leading LGBTIQ+ organisation. It fights against inequality through legal protection; educational and cultural activities; through advocacy, and service delivery such as psychological support, medical counselling, legal support, and resource assistance to the LGBTIQ+ community.

Womens’ Perspectives promotes gender equality in all spheres of social life and supports women’s leadership, counters violence against women, domestic violence, and human trafficking. It provides support, training sessions and legal services for individual women and organisations.

The project is financed by the New Cooperation Fund under the Danish MFA’s Democracy Fund with 67,000 euros and runs from January to December 2022.