Næsten halvdelen af ægteskaber i Danmarks ender i skilsmisse. Når bruddet indtræffer er der stor forskel på, hvordan man som mand og kvinde agerer i situationen.

En undersøgelse, fortage af Yougov tilbage i 2014 viser, at næsten 70 procent af alle skilsmisser i Danmark, er indledt af kvinden. Det er oftest manglende kærlighed og hverdagspres, der er årsag til bruddet. Undersøgelsen viser, at 20 procent af de adspurgte mænd mener, at de ikke gjorde nok for at modvirke skilsmissen.

Christina Kirkegaard er forstander på Mandecenteret i København. Centeret tilbyder juridisk og personlig rådgivning til mænd i forbindelse med skilsmisse og parbrud, som et af de eneste i landet, der tilbyder hjælp til mænd i krise.

Christina Kirkegaard siger, at fordi det i de fleste tilfælde er kvinden, der tager beslutningen om skilsmisse, er manden ikke følelsesmæssigparat til at håndtere situationen, og derfor ender det oftest i en ensom proces for ham. Det kan medfører, at han i sidste ende står uden tag over hovedet og derfor bliver den sidste udvej at flytte ind på centeret.

På centeret er det også muligt for mænd og deres børn at få midlertidig bolig efter en skilsmisse.

”Fordi det oftest er kvinden, der tage beslutningen om skilsmisse, har hun haft længere tid til at forberede sig følelsesmæssigt på bruddet. Hun er derfor mere afklaret med situationen. I de fleste tilfælde kommer det som et chok for manden. Det resultere i, at manden agerer instinktivt. Det kan eksempelvis komme til udtryk ved, at de pakker en taske og går, fordi det er vigtigst for ham er, at børnene og konen har det godt.”

#mandpåmangemåder

KVINFOs kampagne #mandpåmangemåder ruller i anledningen af Den internationale mandedag, der finder sted den 19. november 2019. Den fokuserer vi på, for at eliminere de eksisterende skrappe normer for, hvad det vil sige at være ‘en rigtig mand’.

Vi har samlet viden, personhistorier og fakta om at være mand i Danmark i 2019 – du skal bare klikke her for at få det fulde overblik.

Hun forklarer, at mandens måde at håndtere skilsmissesituationen på oftest er affødt at de maskuline forventninger han har til sig selv. Ansvarsfølelsen er iboende i manden og fører oftest til, at han hellere vil sikre sine børns og kones situation frem for sin egen. Dette medfører oftest, at han står uden base og netværk efter bruddet, fortæller Christina Kirkegaard.

Mænd er bange for ensomhed

Et af de store problemer de ser på centeret er, at manden oftest ikke har et netværk at dele krisesituationerne med.

Christina Kirkegaard oplever, at de mænd, der søger hjælp på centeret, ofte kun har en omgangskreds, der er karakteriseret ved, at man er dårlig til at være sårbare og snakke om følelser sammen. Dette medfører, at manden går med problemerne, selv og det oftest ender ud i en ensom tilværelse for manden.

Hun ser endnu engang forskellen fra kvinder, der ofte har fået bearbejdet problemerne med deres veninder, sidder manden tilbage uden et netværk at dele det med.

Denne observation bekræfter kønsforsker Kenneth Reinecke der i en artikel til Kristelig Dagblad , hvor han forklarer, at mænd, der lever alene, har større risiko for ensomhed end kvinder i samme situation.

Han siger, at det dels skyldes kvindernes veludviklede evne til at snakke om følelsesmæssige problemstillinger med deres omgangskreds, og de dels er bedre til at dyrke de sociale relationer end mænd. Derfor er det ikke kun en ægtefælle, manden mister ved skilsmisse, men også, i de flest tilfælde, deres fælles sociale omgangskreds.

”Der er flere mænd, der bliver følelsesmæssigt nedbrudte og har sværere ved at etablere nye livsrutiner efter skilsmisse”, siger Kenneth Reinicke.

I samme artikel siger Kenneth Reinicke, at ensomhed kan være en af årsagerne til, at det oftest er mænd, der finder en ny partner efter bruddet.

Podcaster og debattør Mikkel Braginsky gennemgik selv en skilsmisse for to år siden. Han bekræfter kønsforskerens observation i et interview til kvinfo.dk

”Vi mænd er dårlige til at være alene. Jeg gik også ud efter min skilsmisse og fandt en ny meget hurtigt. Det har helt sikkert noget at gøre med maskulinitet. Det handler om at handle i stedet for at stoppe op og mærke efter. Det er meget federe at møde en ny, i stedet for at mærke sig selv.”

Nye tal fra Danmarks statistik bekræfter det adfærdsmønster som Kenneth Reinicke og Mikkel Braginsky beskriver. Tallene viser, at mænd i højere grad end kvinder bliver gift igen efter en skilsmisse. Det er oftest mænd i alderen 35-65 år, der finder en ny ægtefælle.

Hvorvidt kvinden blot finder en ny kæreste eller ej vides ikke. Dog kan tallene fra Danmarks Statistik bekræfte, at kvinder i mindre grad blive gift igen. Mandeforskeren mener, at det skyldes, at det oftest er kvinden, der lever mest socialt og derfor ikke har et lige så stort behov for at finde en ny partner som hendes eksmand.

Barnet bor hos mor

Forstander ved Mandecenteret i København Christina Kirkegaard siger, at ensomheden hos mænd også kan indtræffe, fordi de mister meget tid med deres børn i hverdagen.

I januar 2019 blev der indført en ny skilsmisselov med opbakning fra alle folketingets partier. Loven har til formål at sikre barnets trivsel og gøre op med de ligestillingsproblemer, man ser mellem mor og far efter skilsmisse. Med loven har man blandt andet indført, at begge forældre nu kan blive bopælsforældre og dermed sidestilles juridisk. Da loven er forholdsvis ny, findes der ingen opgørelse på, hvor mange der vælger at fordele rollen som bopælsforældre.

Loven blev gennemført i kølvandet på mange års diskussion om ligestillingsproblematikker i skilsmissesituationer. Kritikken har bygget på, at manden ikke blev ligestillet som forældre efter skilsmisse. Det førte til, at mange mænd mistede muligheden for at træffe beslutninger på vegne af deres børn.

Før den nye lov blev indført, skulle forældrene blive enige om, hvem der skal være bopæls- og samværsforældre. Barnet har bopæl og er folkeregisterregisteret på bopælsforælderens adresse.

Rollen som bopælsforældre indebærer, at det er denne forældre der for direkte henvendelse om barnets trivsel, man har mulighed for at beslutte hvilken skole eller daginstitution barnet er tilknyttet og du har som bopælsforældre ret til at flytte dit barn inden for landet grænser.

Tal fra Danmarks statistik viser, at 86 procent af skilsmissebørn har moderen som bopælsforældre.

Bopælsforælderen modtager desuden økonomisk støtte til barnet fra staten og i de fleste tilfælde børnebidrag fra samværsforælderen.

Man ser derfor en skævvridning, hvor moderen oftest bliver den direkte forældre og derved er mandens rolle som forældre, i de flest tilfælde blevet svækket efter skilsmisse.

Mænd og skilsmisse:

Du kan læse mere om bopæls- og samværsforældre her: Find linket her

Du kan læse mere om de nye skilsmisseregler her: Find linket her

Du kan læse om Kenneth Reinecke forklaring på, hvorfor det oftest er mænd der blive gift igen her: Find linket her 

Du kan læse mere om mænd og ægteskab her: Find linket her

Du kan læse mere om, at kvinden oftest tage beslutning om skilsmisse her: Find linket her

Du kan læse om mænd, skilsmisse og krisecenter her: Find linket her