Høringssvar

Regler for indberetning af ligestillings-redegørelser

KVINFOs høringssvar til ændring af Ligestillingslovens bestemmelse om ligestillingsredegørelser (januar 2019).

I 2019 bad Udenrigsministeriet (Ligestillingsafdelingen) om KVINFOs bemærkninger til lovforslag om ændring af Ligestillingsloven med henblik på at forenkle reglerne for indberetning af ligestillingsredegørelser.

Høringssvaret kan læses på dette link.

Høringssvar var en del af lovarbejdet, som man kan læse om her.