Ukraine Georgia
VELKOMMEN TIL webmagasinet KØNFORMATION. HER FINDER DU debatter, tanker, INTERVIEWS OG ANALYSER, OM KØN OG LIGESTILLING.

Nyt projekt: Køn og demokrati i Ukraine og Georgien

KVINFO samarbejder om ligestilling i Ukraine og Georgien med ny bevilling fra Udenrigsministeriet.

[English below]

KVINFO har indgået aftale med Udenrigsministeriets Naboskabsprogram om et nyt projekt, der styrker ligestilling i Ukraine, Georgien og Danmark.

Projektets mål er at styrke kvinders deltagelse i politik, lederskab og sociale og økonomiske samfundsforhold. En central komponent i projektet er at udfordre begrænsende kønsnormer gennem kampagner og vidensproduktion.

Ligeledes skal arbejdet styrke kendskab til og bevidsthed om økonomisk lighed og støtte personer, der er udsat for kønsbaseret vold.

Samarbejde med ekspert-partnere

”KVINFO har i længere tid ønsket at udvide vores arbejde til denne region, og vi er meget glade for, at vi nu har mulighed for at gøre det. Samarbejdet med vores nye partnere, som er eksperter på deres områder, er allerede præget positiv energi og engagement, og det tegner godt for, hvad vi kan opnå i fællesskab,” siger Leana Islam, programme manager i KVINFO.

I Ukraine tager KVINFO nu hul på samarbejde med organisationen Insight og Women’s Perspectives, mens projektet i Georgien bliver gennemført samme med Union Sapari, Women’s Information Centre og Women’s Fund Georgia.

Læs mere om Udenrigsministeriet Naboskabsprogram på dette link.

KVINFO har i forvejen et omfattende internationalt arbejde i Marokko, Tunesien, Egypten, Jordan og Libanon, som er finansieret af EU, Novo Nordisk Fonden og Udenrigsministeriets Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram (DAPP).

 

New Project: Gender and democracy in Ukraine and Georgia

KVINFO is pleased to announce the start of its new project, Gender for Democracy: Strengthening Gender Justice in Ukraine, Georgia, and Denmark, funded by the Danish Ministry of Foreign Affairs for 2021-2024.

The project aims to strengthen women’s participation in politics, leadership and socio-economic life, as well as challenge gender stereotypes through campaigning and knowledge production. It will also work on raising awareness on economic equality, and strengthening support for survivors of gender-based violence.

Expansion in partnership with local experts

“KVINFO has wanted to expand our work into this region for some time now, and we are really delighted that we now have the opportunity to do so. The exchanges with our new partners, who are truly experts in their fields, has been full of positive energy and excitement for all the good we can accomplish together,” says KVINFO’s International Programme Manager Leana Islam.

In Ukraine, KVINFO is equally excited to begin working in new partnerships with Insight and Women’s Perspectives. In Georgia, KVINFO is delighted to embark on new partnerships with Union Sapari, Women’s Information Centre and Women’s Fund Georgia.

KVINFO already has extensive international work in Morocco, Tunisia, Egypt, Jordan and Lebanon, funded by the EU, the Novo Nordisk Foundation and the Ministry of Foreign Affairs’ Danish-Arab Partnership Programme (DAPP).

 

Photo: Statue on the main Maidan Square in Kyiv, Ukraine. Photo: Volodymyr Tokar / Unsplash.