KVINFOs historie

2012

På den Internationale Kvindedag 8. marts 2012 lancerede KVINFO en online-udgave af Nordisk Kvindelitteraturhistorie (1-5) i samarbejde med Det Kongelige Bibliotek i Den Sorte Diamant. I festlighederne deltog kulturminister Uffe Elbæk, forfatterne Kirsten Thorup, Kirsten Hammann, Pia Juul, Josefine Klougart og Olga Ravn samt performeren Jessie Kleemann og musikeren Anne Linnet. Nordisk Kvindelitteratur, der både er på dansk, svensk og engelsk, indeholder viden om kvindelige forfattere gennem 1.000 år.
Den 16. april var den yemenitiske nobelpristager Tawakkul Karman hovedtaler på KVINFOs internationale konference ‘Women in a Changing Middle East and North Africa – Facing Challenges and Seizing opportunities’ – om kvindernes situation efter revolutionerne i Mellemøsten og Nordafrika. Udenrigsminister Villy Søvndal åbnede konferencen, og med på konferencen var en lang række repræsentanter fra de organisationer i Mellemøsten og Nordafrika, som KVINFO arbejder tæt sammen med.
10 års jubilæet for KVINFOs mentornetværk blev fejret den 15. september med deltagelse af mentorer, mentees, samarbejdspartnere og med kultur- og fritidsborgmester Pia Allerslev som festtaler. 10-årsdagen blev også markeret med lancering af et nyt website og nyt informationsmateriale, der afspejler 10 års værdifulde erfaringer med mentoring.
I 2012 gennemførte KVINFOs MENA afdeling og Mentornetværket politiske mentorprogrammer i Jordan, samtidig med at kvindelige politikere fra Danmark parallelt har samarbejdet med kvindelige politikere i regionen. En række af de danske politikere gæstede således deres jordanske kolleger. Blandt deltagerne var medlemmer af Folketinget Inger Støjberg (V) og Fatma Øktem (V) sammen med byrådsmedlemmerne Vibeke Ejlertsen (S), Miasser Hawwa (SF), Grethe Saabye (K) og Susanne Langer (EL). Da de jordanske kvinder besøgte Danmark, deltog de i en konference om kvinder i politik på Christiansborg arrangeret af DIPD, Institut for Flerpartisamarbejde, der er KVINFOs samarbejdspartner. DIPD og KVINFO lagde desuden grundstenen til tre konkrete politiske mentorprogrammer i Bhutan, Malawi og Tanzania.
I oktober satte KVINFO spot på social kontrol og minoritetsmænd med en paneldebat. I panelet sad ligestillingsminister Manu Sareen sammen med nogle af de unge mænd, som selv har haft den sociale kontrol tæt inde på livet. Her fortalte Baris Burak Buhur fra Dialogkorpset under Social- og Integrationsministeriet, Fahad Saeed fra foreningen Sabaah, Basim Osman, selvstændig psykologisk konsulent og Susanne Willaume Fabricius fra LOKK om deres erfaringer fra møder med de unge minoritetsmænd og deres familier.

2011

I foråret bliver der taget initiativ til at etablere en tænketank, der skal se på mænds ligestilling. KVINFO støtter aktivt op om Tænketanken VM – Viden om mænd, og den får sit første hjemsted hos KVINFO. Tænketanken fremlægger i slutningen af november “30 forslag – en politik for drenge og mænds ligestilling”. Den giver konkrete bud på, hvor man kan sætte ind, for at dansk køns- og ligestillingspolitik også kommer til at handle om maskulinitet og mænd som køn.
I 2011 lægger KVINFO et stort fokus på nationalt og internationalt samarbejde. Et af højdepunkterne er 8. martsfejringen med det feministiske ikon, den amerikanske forfatter Erica Jong, som blev afholdt sammen med Det Kongelige Bibliotek. Et andet højdepunkt er den internationale konference, Cyber Activism – changing the world?. Konferencen sætter fokus på de kvindelige bloggeres rolle under de arabiske revolutioner i Mellemøsten og Nordafrika. Konferencen er et samarbejde med Dansk PEN og CKU.
Det øgede fokus på regionen øger også efterspørgslen efter danske mellemøsteksperter. På den baggrund tager KVINFO initiativ til at etablere Middleeastexperts, en database over dansk mellemøstekspertise inden for forskning, kultur, organisationer, medier og erhvervsliv.
Parallelt hermed er den internationale interesse for KVINFOs Mentornetværk vokset bl.a. med workshops med deltagere fra bl.a. Finland, Tyskland og Spanien.

2010

I løbet af 2010 er KVINFOs ekspertdatabase rollemodel for tre databaser i Libanon, Jordan og Egypten. Alle tre projekter er skabt i tætte partnerskaber med lokale organisationer og KVINFO og i samarbejde med udenrigsministeriets “Det Arabiske Initiativ”.
Mentornetværket markerer sig igen i 2010 internationalt. Dels med omtaler i førende udenlandske medier bl.a. Deutsche Welle og The Guardian i Storbritannien. Dels med kontakter og besøg fra bl.a. Brasilien, Portugal, Tyskland og Finland, hvor både NGO’er og statslige organisationer ønsker at indgå samarbejdsaftaler. KVINFO Mentornetværk modtager en donation på 223.000 fra Poul Due Jensen’s fond til en database, som ikke mindst gør det hurtigere og mere effektivt matche nye mentorpar. Trods de store succeser må KVINFOs Mentornetværk drosle en del af sine aktiviteter ned. Det skyldes, at bevillingerne fra bl.a. Integrationsministeriet er mindre end forventet. Som en konsekvens er mentornetværkene i Esjberg/Varde og Århus overgået i lokalt regi. Efterfølgende har KVINFO indgået samarbejdsaftaler med de nye projekter.
100-året for den internationale kvindedag bliver markeret 8. marts med en konference i Den Sorte Diamant. På podiet sætter internationale kunstnere, politikere og debattører kvinders aktuelle vilkår på dagordenen. Blandt deltagerne er amerikanske Jessica Valenti, egyptiske Nawal Al Saadawi, Islands tidl. Præsident Vigdis Finnbogadottir og Danmarks nyudnævnte minister for ligestilling, Lykke Friis.

2009

Mentornetværket åbner nyt kontor i Tingbjerg uden for København. KVINFOs online festskrift om kvinder i kommunalpolitik i 100 år udkommer d. 8. marts. KVINFO går i gang med “Nordisk Kvindelitteraturhistorie på nettet”. Projektets formål er at publicere det trykte værk “Nordisk Kvindelitteraturhistorie” i en dansk, svensk og engelsk version i 2011.

2008

KVINFO lancerer subsitet “Nye Mænd i Danmark”, hvor 30 mænd med indvandrer- eller flygtningebaggrund fortæller om deres liv i Danmark. Sammen med “Den usynlige succes” indgår “Nye Mænd i Danmark” i en vandreudstilling på folkebibliotekerne, der arrangeres i samarbejde med Styrelsen for Bibliotek og Medier og Statsbibliotekets BiblioteksCenter for Integration (SBCI). “Nye mænd i Danmark” vandt årets formidlingspris “Bedst på nettet”. KVINFO markerer 100-året for kvinders kommunale stemmeret med lanceringen af subsitet “Valgret 100 år” og en jubilæumsfolder.
Mellemøst-afdelingen lancerer puljen “Fund for Dialogue and Cooperation on Women’s Rights” under projektet “Dialogue and Cooperation on Women’s Rights in the Arab Region”. Danske NGO’er og andre dele af det danske civilsamfund kan ansøge om støtte til partnerskabsprojekter i Mellemøsten og Nordafrika (MENA).
Mentornetværket indgår en samarbejdsaftale med Styrelsen for Bibliotek og Medier samt Statsbibliotekets BiblioteksCenter for Integration (SBCI) om mentornetværk for etniske minoriteter.

2007

KVINFOs mentornetværk udvider sit kursustilbud under “Uddannelsen” til også at omfatte mentees. Mentornetværkets afdeling i Århus lancerer projektet “Brug for alle i Danmark – korps af rollemodeller med etnisk minoritetsbaggrund”. Mentornetværket påbegynder projektet “Udenfor – indenfor. Socialt mentorskab”, der administreres af Kvindemuseet i Århus.
KVINFO påbegynder 4 projekter under Det Arabiske Initiativ: 1) De bilaterale programmer “Partnership Project for the Implementation of Women’s Rights and the Family Code” i Marokko samt 2) “Engendering the Public Sphere” og 3) “Decentralisation and Women’s Participation” i Jordan arbejder med kvinders rettigheder og politiske og økonomiske deltagelse i samfundet. 4) Det regionale program “Dialogue and Cooperation on Women’s Rights in the Arab Region” arbejder med dannelsen af netværk mellem aktører i Nordafrika, Mellemøsten og Norden.

2006

KVINFO lancerer subsitet “Den usynlige succes”. Her fortæller 30 kvinder med indvandrer- eller flygtningebaggrund om deres liv i Danmark. Forskningsprojektet “Dansk Ligestillingshistorie” påbegyndes. KVINFO lancerer det engelsksprogede website “All About Gender”. Mentornetværket åbner en afdeling i Vollsmose, Odense. I samarbejde med Dansk Industri lancerer KVINFO databasen “Women on Board” med kvinder, der er kvalificerede til en bestyrelsespost. KVINFO påbegynder det 1-årige pilotprojekt “Ligestilling og kvinders rettigheder i Mellemøsten” under Det Arabiske Initiativ. KVINFOs mentornetværk påbegynder projektet “Uddannelsen” med tilbud om kurser om mentorsamarbejde til mentorer.

2005

KVINFO indgår en 4-årig resultatkontrakt med Kulturministeriet. Mentornetværket åbner en afdeling i Esbjerg under Vindrosen. KVINFO fejrer 90-året for kvinders stemmeret med udgivelse af temapakken “Danske kvinders kamp for stemmeretten”.

2004

KVINFO fejrer 40 års jubilæum. Mentornetværket modtager Alt for Damernes kvindepris samt “Integrationsprisen 2004 for det offentlige arbejdsmarked” indstiftet af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Mentornetværket åbner en afdeling i Århus under Kvindemuseet. “Kvinder på linjen” skifter navn til “KVINFOs ekspertdatabase”.

2003

Mentornetværket bliver en realitet. KVINFO lancerer Dansk Kvindebiografisk Leksikon i en online udgave. I samarbejde med Statsbiblioteket påbegynder KVINFO projektet “Danmarks første kvindepolitiske offentlighed 1885-1920” med digitalisering af kvindepolitiske tidsskrifter.

2002

KVINFO lancerer pilotprojekt til dannelse af et Mentornetværk, der skal matche flygtninge- og indvandrerkvinder med kvinder solidt funderet på det danske arbejdsmarked. Samtidig lanceres supportsitet mentor.kvinfo.dk. Den elektroniske tjeneste “Spørg KVINFO” lanceres.

2001

KVINFO lancerer webfortællingen KVINDEKILDER om danske kvinders vej til borgerrettigheder. Kvindeligt Selskab ophører med at fungere som støtteforening for KVINFO og bliver en selvstændig organisation.

2000

KVINFO formulerer sin næste handlingsplan: “KVINFO konsoliderer. Handlingsplan 2: Fra 2000-2004”. Dansk Kvindebiografisk Leksikon udkommer på forlaget Rosinante.

1999

KVINFO igangsætter projektet “KVINFO-VISIONEN: Fra græsrod til IT-baseret vidensformidling” (1999-2001). Det sker med støtte fra Finansministeriets Udviklings- og Omstillingsfond.

1998

KVINFO overtager ledelsen af Kulturnet Danmarks sekretariat i en 3-årig periode (1998-2001). “FORUM for køn og kultur” lanceres som Danmarks første online kulturtidsskrift. Tidsskriftet tilbyder bl.a. en guide til globale artikler om køn og kultur.

1997

KVINFO flytter til Fisken, Christians Brygge 3. KVINFO får sin egen biblioteksdatabase med elektronisk udlån. “Kvinder på linjen” bliver søgbar på internettet.

1995

Ekspertdatabasen “Kvinder på Linjen” lanceres som en del af Polinfo (nu Infomedia). KVINFO lancerer sin første hjemmeside.

1994

“Nyt FORUM for kvindeforskning” relanceres som “FORUM for køn og kultur” i nyt design og layout.

1993

KVINFOs første handlingsplan “Fra lille til mellemstor institution. KVINFO frem til år 2000” formuleres. Pilotprojekt til udarbejdelse af Dansk Kvindebiografisk Leksikon igangsættes. Første bind af Nordisk kvindelitteraturhistorie udkommer. De øvrige fire bind udkommer i perioden indtil 1998.

1991

Elisabeth Møller Jensen tager initiativ til dannelse af Kvindeligt Selskab som støtteforening for KVINFO. Kvindeligt Selskab sætter fokus på den kønspolitiske debat med en række arrangementer, møder, events, mv.

1990

Mag.art. Elisabeth Møller Jensen udnævnes som centerleder. Som hovedredaktør af værket Nordisk kvindelitteraturhistorie, flytter hun redaktionssekretariatet med ind på KVINFO.

1988

KVINFO flytter til Nyhavn 22.

1987

KVINFO oprettes som en selvejende institution under Kulturministeriet. Bestyrelsen bliver sammensat af repræsentanter for kvindeorganisationer, ligestillingsinstitutioner samt forsknings- og bibliotekssektoren. Cand.mag. Lene Koch udnævnes som centerleder.

1982-1987

Nynne Koch går på pension i 1986. KVINFO eksperimenterer med undervisning og kulturelle arrangementer, foto- og billedkunstarkiver, registre over kvindelig ekspertise, aktivitetskalendere og temahæfter. De fleste aktiviteter bliver udført på frivillig basis og i samarbejde med NGO’er. På den måde etableres et netværk af kvindeorganisationer og kønsforskere omkring KVINFO.

1982

KVINFO oprettes som selvstændig institution på forsøgsbasis med bevillinger fra Undervisningsministeriet, Kultur- og Socialministeriet samt tipsmidler. KVINFO flytter til Læderstræde 15.

1981

Tidsskriftet “FORUM for kvindeforskning” grundlægges og redigeres af Nynne Koch.

1979

Navnet KVINFO går tilbage til 1979, da Nynne Koch forberedte dokumentation i forbindelse med FNs Verdens Kvindekonference i København i 1980.

1975

Nynne Koch begynder at arrangere forelæsningsrækker på Folkebiblioteket om de nyeste resultater inden for kvinde- og mandeforskningen. Hun offentliggør serien “Kvindestudier”.

1973

Nynne Koch udnævnes til leder af en nyoprettet såkaldt feminologisk dokumentationstjeneste på Det Kongelige Bibliotek. Feminologi betyder “læren om kvinder” og er et nyt fagområde, som Nynne Koch introducerer flere år før, kvindeforskningen får fodfæste på universiteterne.

1964

Nynne Koch, der er ansat på Det Kongelige Bibliotek, begynder at specialregistrere kvinderelevant litteratur. Hermed etablerer hun den unikke forskningsoversigt, der kommer til at udgøre grundstenen i biblioteket i det senere KVINFO.