Praktik i KVINFO

Praktikanter til KVINFOs Vidensteam – køn og mangfoldighed

Praktikopslag 2024-3
Bliv praktikant i KVINFO i efteråret 2024. Søg senest 1. april 2024

Vil du bidrage til research, analyser, workshops og arrangementer om køn, ligestilling og diversitet? Så kan du nu søge praktikstilling i KVINFOs vidensteam.

KVINFOs vidensteam søger tre akademiske praktikanter, der kan indgå i det daglige vidensarbejde. Som praktikant i vidensteamet kommer du til at prøve kræfter med research, vidensformidling og vidensproduktion om køn på en måde, der skaber forandring og dialog på tværs af sektorer og politiske skel. Vi søger tre forskellige profiler:

 • To samfundsfaglige/kønsfaglige praktikanter, der ønsker at understøtte KVINFOs arbejde med sexisme og seksuel chikane og prøve kræfter med analyser af eksisterende forskning, udarbejdelse af KVINFOs egne undersøgelser og afholdelse af workshops
 • En kønsfaglig praktikant, der ønsker at omsætte sin faglige viden om køn, diversitet og ligestilling til planlægning og afvikling af events samt bidrage til udviklingsarbejdet med KVINFOs Mangfoldighedsnetværk for praktikere.

Praktikant til arbejdet med køn og mangfoldighed

Vi søger en kønsfaglig profil, der har faglig viden om køn, diversitet og ligestilling, og som har interesse for/ eller erfaring med at planlægge og afvikle arrangementer. Du kommer desuden til at indgå i udviklingsarbejdet med KVINFOS Mangfoldighedsnetværk for praktikere og KVINFOs Masterclass, så du skal have mod på at omsætte din faglige viden om køn, diversitet og ligestilling til det mere praksisnære arbejde med at klæde vores medlemmer på med konkrete redskaber til at skabe mere ligestillede arbejdspladser. Ligeledes må du gerne have lyst til at bidrage til diverse researchopgaver.

Dine arbejdsopgaver vil primært være:

 • Bidrage til udviklingsarbejdet med og afvikling af netværksmøder i KVINFOs Mangfoldighedsnetværk – herunder tilrettelæggelse af netværksmøder med eksterne oplægsholdere, rekruttering til netværket mv.
 • Planlægning og afvikling af arrangementer og events, herunder den internationale mandedag
 • Research på udvalgte områder inden for køn, ligestilling og diversitet – bl.a. i forbindelse med eksterne henvendelser

Kvalifikationer:

 • Du er bachelor og er begyndt på din overbygning.
 • Du har faglig viden om og interesse for køns-, ligestillings- og diversitetsområdet – meget gerne i et intersektionelt normkritisk perspektiv.
 • Du har erfaring med eller interesse for eventplanlægning.
 • Du er god til at koordinere, følge opgaver til dørs, og kan bidrage i en god kontakt til eksterne samarbejdspartnere.
 • Du er god til at formulere dig skriftligt og mundtligt.
 • Du er god til at samarbejde og indstillet på at arbejde i både et team og på tværs af KVINFO som organisation.

Arbejdsopgaverne vil blive aftalt nærmere i samspil mellem dig og din praktikvejleder i KVINFO. Her vil vi tage hensyn til dine interesser og kvalifikationer.

Eventuelle spørgsmål til forløbet kan rettes til Vidensmedarbejder Rikke Voergård-Olesen på e-mail med ’Videnspraktikant’ anført i emnefeltet: rikke.voergaard-olesen@kvinfo.dk

Praktisk:

Praktikken er ulønnet. Du skal være bachelor og kunne få merit fra din uddannelse for praktikforløbet.

Du skal kunne lægge mindst 30 timer om ugen på kontoret. Dog er vi naturligvis fleksible med hensyn til dit studie, opgaver og eksamen undervejs.

Blind rekruttering

Alle ansøgninger bliver anonymiseret ved modtagelse. Ansættelsesudvalget bliver derfor ikke præsenteret ansøgerens navn, køn, alder, eller billede. Vi opfordrer alle kvalificerede kandidater til at søge praktikken -uanset etnisk baggrund, køn og kønsidentitet, seksuel orientering, handicap, religion eller alder.

Ansøgning

Send din ansøgning og cv samt anden relevant dokumentation til personale@kvinfo.dk og skriv ’Videnspraktikant sexisme’, ’Videnspraktikant mangfoldighed’ i emnefeltet alt efter hvilken en af praktikantstillingerne du er mest interesseret i. Ansøgningsfristen er mandag den 1 april

OBS: hvis du er interesseret i flere af praktikstillingerne, så skriv det blot øverst i selve din ansøgning.  

KVINFO er Danmarks videnscenter for køn og ligestilling. KVINFO omsætter viden til forandring ved at udvikle redskaber og løsninger på konkrete udfordringer, der vedrører køn og ligestilling nationalt og internationalt. KVINFO er en selvejende institution under Kulturministeriet.

Du kan læse mere på www.kvinfo.dk