Praktik i KVINFO

Praktikanter til KVINFOs Vidensteam – sexisme og seksuel chikane

Praktikopslag 2024-3
Bliv praktikant i KVINFO i efteråret 2024. Søg senest 1. april 2024

Vil du bidrage til research, analyser, workshops og arrangementer om køn, ligestilling og diversitet? Så kan du nu søge praktikstilling i KVINFOs vidensteam.

KVINFOs vidensteam søger tre akademiske praktikanter, der kan indgå i det daglige vidensarbejde. Som praktikant i vidensteamet kommer du til at prøve kræfter med research, vidensformidling og vidensproduktion om køn på en måde, der skaber forandring og dialog på tværs af sektorer og politiske skel. Vi søger tre forskellige profiler:

 • To samfundsfaglige/kønsfaglige praktikanter, der ønsker at understøtte KVINFOs arbejde med sexisme og seksuel chikane og prøve kræfter med analyser af eksisterende forskning, udarbejdelse af KVINFOs egne undersøgelser og afholdelse af workshops
 • En kønsfaglig praktikant, der ønsker at omsætte sin faglige viden om køn, diversitet og ligestilling til planlægning og afvikling af events samt bidrage til udviklingsarbejdet med KVINFOs Mangfoldighedsnetværk for praktikere.

Praktikant til arbejdet med sexisme og seksuel chikane  

KVINFOs vidensteam søger to akademiske praktikant, der kan indgå i vores arbejde med sexisme og seksuel chikane. Som praktikant kommer du til at prøve kræfter med mange forskellige opgaver – det kan være analyser af eksisterende forskning, KVINFOs egne større undersøgelser og bidrag til vores arbejde med kulturforandringer i organisationer, for eksempel gennem GenderLABs

Arbejdsopgaverne:

 • Bidrage til analyser og undersøgelser
 • Bidrage til planlægning og afholdelse af GenderLABs (workshops)
 • Formidling af viden til for eksempel på kvinfo.dk og sociale medier.

Kvalifikationer:

 • Du er bachelor og er begyndt på din overbygning.
 • Du har gode analytiske kompetencer og erfaring med kvalitative og kvantitative metoder
 • Du må gerne have viden om, eller interesse for, køns-, ligestillings- og diversitetsområdet
 • Du har erfaring med eller interesse for analysearbejde og formidling af forskning.
 • Du har erfaring med eller interesse for at arbejde med statistik i analysearbejde. Du behøver ikke være ekspert i at lave statistiske beregninger, men kan analysere andres beregninger.
 • Du er god til at formulere dig skriftligt og mundtligt.
 • Du er god til at samarbejde og indstillet på at arbejde i både et team og på tværs af KVINFO som organisation.

Vi forventer ikke du kan det hele og det kan også være du kan noget mere end ovenstående.

Arbejdsopgaverne vil blive aftalt nærmere og evt. justeret løbende i samspil mellem praktikant og praktikvejleder i KVINFO. Her vil vi tage hensyn til faglige interesser og kvalifikationer.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Anja Uglebjerg anja.uglebjerg@kvinfo.dk

Praktisk:

Praktikken er ulønnet. Du skal være bachelor og kunne få merit fra din uddannelse for praktikforløbet.

Du skal kunne lægge mindst 30 timer om ugen på kontoret. Dog er vi naturligvis fleksible med hensyn til dit studie, opgaver og eksamen undervejs.

Blind rekruttering

Alle ansøgninger bliver anonymiseret ved modtagelse. Ansættelsesudvalget bliver derfor ikke præsenteret ansøgerens navn, køn, alder, eller billede. Vi opfordrer alle kvalificerede kandidater til at søge praktikken -uanset etnisk baggrund, køn og kønsidentitet, seksuel orientering, handicap, religion eller alder.

Ansøgning

Send din ansøgning og cv samt anden relevant dokumentation til personale@kvinfo.dk og skriv ’Videnspraktikant sexisme’, ’Videnspraktikant mangfoldighed’ i emnefeltet alt efter hvilken en af praktikantstillingerne du er mest interesseret i. Ansøgningsfristen er mandag den 1 april.

OBS: hvis du er interesseret i flere af praktikstillingerne, så skriv det blot øverst i selve din ansøgning.  

KVINFO er Danmarks videnscenter for køn og ligestilling. KVINFO omsætter viden til forandring ved at udvikle redskaber og løsninger på konkrete udfordringer, der vedrører køn og ligestilling nationalt og internationalt. KVINFO er en selvejende institution under Kulturministeriet.

Du kan læse mere på www.kvinfo.dk